وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: داستان جزیره

جزیره

سفر به جزیره‌ی شمالی

جزیره داستان خانواده‌ی کوچک لوئیز است که به لیندیزفارن سفر می‌کنند. این مقصد برای خانواده‌ی لوئیز یک جای مقدس و معنوی است. او که شانزده ساله‌ است، هر سال همراه با پدرش به این جزیره سفر می‌کنند تا یاد مادرش را در دل‌شان زنده نگه دارند. آن‌ها اوقات بسیار خوشی را در لیندیزفارن گذرانده‌اند و حالا لوئیز، هنگام گذشتن از کنار هر منظره‌ی زیبایی، مادرش را می‌بیند که از دور او را نگاه می‌کند. امسال سفر لوئیز و پدرش به جزیره کمی متفاوت از سال‎های پیش است و قرار نیست مثل همیشه تا قلعه پیاده‌روی کنند و برای شام به کاثبرت آرمز بروند.

جزیره

سفر به جزیره‌ی شمالی

جزیره داستان خانواده‌ی کوچک لوئیز است که به لیندیزفارن سفر می‌کنند. این مقصد برای خانواده‌ی لوئیز یک جای مقدس و معنوی است. او که شانزده ساله‌ است، هر سال همراه با پدرش به این جزیره سفر می‌کنند تا یاد مادرش را در دل‌شان زنده نگه دارند. آن‌ها اوقات بسیار خوشی را در لیندیزفارن گذرانده‌اند و حالا لوئیز، هنگام گذشتن از کنار هر منظره‌ی زیبایی، مادرش را می‌بیند که از دور او را نگاه می‌کند. امسال سفر لوئیز و پدرش به جزیره کمی متفاوت از سال‎های پیش است و قرار نیست مثل همیشه تا قلعه پیاده‌روی کنند و برای شام به کاثبرت آرمز بروند.