برچسب: داستان آلمانی

5 کتاب از هاینریش بل

هاینریش بل از معروف‌ترین نویسندگان آلمان است که آثار بسیاری خلق کرده و برنده جایزه نوبل شده است. کتاب‌های او از آثار ارزشمند و خواندنی دنیای ادبیات به حساب می‌آیند.

و حتی یک کلمه هم نگفت

و حتی یک کلمه هم نگفت

این رمان از 4 آوریل 1954 به صورت پاورقی در روزنامه فرانکفورتر آگماینه منتشر می‌‌شد و به سبب

عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

«هانس اِشنیر» دلقکی است که در کتاب عقاید دلقک نماد گروهی از انسانهاست که نمی‌‌‌‌خواهند علیه عقاید و

سیمای زنی در میان جمع

سیمای زنی در میان جمع

بهترین کتاب بل از نظر آکادمی نوبل، معروف‌ترین آن نیست اما از نظر معروف‌ترین جایزه جهان، کتاب سیمای

5 کتاب از هاینریش بل

هاینریش بل از معروف‌ترین نویسندگان آلمان است که آثار بسیاری خلق کرده و برنده جایزه نوبل شده است. کتاب‌های او از آثار ارزشمند و خواندنی دنیای ادبیات به حساب می‌آیند.

و حتی یک کلمه هم نگفت

و حتی یک کلمه هم نگفت

این رمان از 4 آوریل 1954 به صورت پاورقی در روزنامه فرانکفورتر آگماینه منتشر می‌‌شد و به سبب

عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

«هانس اِشنیر» دلقکی است که در کتاب عقاید دلقک نماد گروهی از انسانهاست که نمی‌‌‌‌خواهند علیه عقاید و

سیمای زنی در میان جمع

سیمای زنی در میان جمع

بهترین کتاب بل از نظر آکادمی نوبل، معروف‌ترین آن نیست اما از نظر معروف‌ترین جایزه جهان، کتاب سیمای