سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: خودیاری

بچه‌ها در گیرودار اضطراب

بچه‌ها در گیرودار اضطراب

نگرانی، استرس و اضطراب کلماتی است که بیش از پیش می‌شنویم. شاید انسان‌ها هیچ گاه تا این حد در طول تاریخ این حجم از احساسات ناخوشایند را تجربه نکرده‌‌ باشند. شتاب و پیچیدگی زندگی روزمره ما بیشتر شده، توقعاتی که از خودمان داریم بالاتر رفته، از طبیعت فاصله گرفته‌ایم و همه اینها در کنار عوامل پیدا و پنهان دیگر سبب شده هیجانات ما در طول روز نوسان بسیار داشته باشد. محرک‌هایی که باعث نگرانی می‌شود می‌تواند بسیار متنوع باشد. شاید هر کدام تاثیری که روی افراد دارد یکسان نباشد، اما از نگرانی تصمیم‌گیری برای انتخاب ناهاری که می‌خوریم تا نگرانی ناشی از مرگ یکی از عزیزانمان می‌تواند دامنه‌اش وسعت داشته باشد. درسال‌های اخیر میزان استرس یا اضطراب در کودکان و نوجوانان هم افزایش چشمگیری داشته است، مخصوصاً پس از کرونا. در این پرونده به چند کتاب از ایران‌بان می‌پردازیم که به این موضوع پرداخته‌اند.

به جای مبارزه، نگرانی را درک کن

به جای مبارزه، نگرانی را درک کن

کتابهایی مثل «رفیق … نترس! با نگرانی‌هایت مبارزه کن!» برای تمام کودکان و نوجوانان که ترس بخشی از زندگی‌شان است، لازم به نظر می‌آید. این کتاب در دسته‌ی مدیریت هوش هیجانی قرار دارد، هوش هیجانی همان هوشی است که در مدارس و سیستم سنتی آموزش و پرورش به آن توجه زیادی نکرده‌اند.  وجود چنین کتاب‌هایی باعث می‌شود تا کودکان و نوجوانان بیشتر به روان‌شان توجه کنند و تاثیر والدین و محیط بیرونی بر روی مشکلات‌شان را بهتر درک کنند. اما اینکه این کتاب و راهکارهایی چقدر موثر می‌تواند باشد، پژوهش و بررسی دقیق مشخص می‌کند.

زندگی خوب پژوهش ۸۴ ساله دانشگاه هاروارد درباره شادکامی چه می گوید؟

زندگی خوب

زندگی خوب پژوهش ۸۴ ساله دانشگاه هاروارد درباره شادکامی چه می گوید؟

پول بزرگترین نمایش روی زمین است!

پول بزرگترین نمایش روی کره‌ی زمین است. پول در ظاهر ابزاری است برای گذران زندگی و تبادل کالا، مدیریت امور مالی فردی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده. اما پول در طول تاریخ بسیار فراتر از این‌ها رفته و تبدیل به مقوله‌ای چندوجهی شده است. پول حالا دیگر خودش ملاک و معیار همه چیز است و سیستمی است که ارزش چیزها را تعیین می‌کند.

اثر مرکب

اثر مرکب

اثر مرکب     دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب و ناشر مجله موفقیت، کسی که در هجده‌سالگی

بچه‌ها در گیرودار اضطراب

بچه‌ها در گیرودار اضطراب

نگرانی، استرس و اضطراب کلماتی است که بیش از پیش می‌شنویم. شاید انسان‌ها هیچ گاه تا این حد در طول تاریخ این حجم از احساسات ناخوشایند را تجربه نکرده‌‌ باشند. شتاب و پیچیدگی زندگی روزمره ما بیشتر شده، توقعاتی که از خودمان داریم بالاتر رفته، از طبیعت فاصله گرفته‌ایم و همه اینها در کنار عوامل پیدا و پنهان دیگر سبب شده هیجانات ما در طول روز نوسان بسیار داشته باشد. محرک‌هایی که باعث نگرانی می‌شود می‌تواند بسیار متنوع باشد. شاید هر کدام تاثیری که روی افراد دارد یکسان نباشد، اما از نگرانی تصمیم‌گیری برای انتخاب ناهاری که می‌خوریم تا نگرانی ناشی از مرگ یکی از عزیزانمان می‌تواند دامنه‌اش وسعت داشته باشد. درسال‌های اخیر میزان استرس یا اضطراب در کودکان و نوجوانان هم افزایش چشمگیری داشته است، مخصوصاً پس از کرونا. در این پرونده به چند کتاب از ایران‌بان می‌پردازیم که به این موضوع پرداخته‌اند.

به جای مبارزه، نگرانی را درک کن

به جای مبارزه، نگرانی را درک کن

کتابهایی مثل «رفیق … نترس! با نگرانی‌هایت مبارزه کن!» برای تمام کودکان و نوجوانان که ترس بخشی از زندگی‌شان است، لازم به نظر می‌آید. این کتاب در دسته‌ی مدیریت هوش هیجانی قرار دارد، هوش هیجانی همان هوشی است که در مدارس و سیستم سنتی آموزش و پرورش به آن توجه زیادی نکرده‌اند.  وجود چنین کتاب‌هایی باعث می‌شود تا کودکان و نوجوانان بیشتر به روان‌شان توجه کنند و تاثیر والدین و محیط بیرونی بر روی مشکلات‌شان را بهتر درک کنند. اما اینکه این کتاب و راهکارهایی چقدر موثر می‌تواند باشد، پژوهش و بررسی دقیق مشخص می‌کند.

زندگی خوب پژوهش ۸۴ ساله دانشگاه هاروارد درباره شادکامی چه می گوید؟

زندگی خوب

زندگی خوب پژوهش ۸۴ ساله دانشگاه هاروارد درباره شادکامی چه می گوید؟

پول بزرگترین نمایش روی زمین است!

پول بزرگترین نمایش روی کره‌ی زمین است. پول در ظاهر ابزاری است برای گذران زندگی و تبادل کالا، مدیریت امور مالی فردی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده. اما پول در طول تاریخ بسیار فراتر از این‌ها رفته و تبدیل به مقوله‌ای چندوجهی شده است. پول حالا دیگر خودش ملاک و معیار همه چیز است و سیستمی است که ارزش چیزها را تعیین می‌کند.

اثر مرکب

اثر مرکب

اثر مرکب     دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب و ناشر مجله موفقیت، کسی که در هجده‌سالگی