سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: خاطرات

طعم شیرین خاطرات یواشکی

طعم شیرین خاطرات یواشکی

کتاب صد پیرمرد تاثیرنــگذار، حکایات شیرینی‌ست از آنچه نویسنده در کودکی دیده و تاثیرات و پرسش‌هایی که سالمندان و پیرمردان در ذهنش به جای گذاشته‌اند. اکنون، او در جایگاه سنی ایشان قرار دارد و با یادآوری خاطرات به ثبت نظاره‌های شخصی‌اش می‌پردازد. نوشتار اصلی کتاب، ساده و بیانگر نگاهی کودکانه به اطرافیانی بوده است که بخش عمده‌ای از این افراد و خاطرات در سفرهای نویسنده به زادگاه والدینش شکل می‌گیرند.

1967

1967

اگر دنبال این هستید که ماجرایی مرتبط با سال 1967 در این کتاب پیدا کنید، اشتباه می‌کنید. این

سفر مفر تنهایی تنهایی

ثبت سفر به درون تنهایی

رابین دیویدسون کاوشگر استرالیایی درباره ارزش تنهایی در عصر همه گیری کرونا سخن گفت. در عصر جدید و در کشورهای مدرن، روز به روز تعداد افرادی که با اختیار خود تنها زندگی کردن را انتخاب می‌کنند بیشتر می‌شود. این انتخاب در کشور ما هم با سرعت نسبی کمتری در حال رشد است.

 

خیابان ویلا

خیابان ویلا

خیابان‌ها و محله‌ها، داستان خودشان را دارند. داستان‌هایی که تحولات اجتماعی، رویدادهای تاریخی و تغییرات فرهنگی را شرح

طعم شیرین خاطرات یواشکی

طعم شیرین خاطرات یواشکی

کتاب صد پیرمرد تاثیرنــگذار، حکایات شیرینی‌ست از آنچه نویسنده در کودکی دیده و تاثیرات و پرسش‌هایی که سالمندان و پیرمردان در ذهنش به جای گذاشته‌اند. اکنون، او در جایگاه سنی ایشان قرار دارد و با یادآوری خاطرات به ثبت نظاره‌های شخصی‌اش می‌پردازد. نوشتار اصلی کتاب، ساده و بیانگر نگاهی کودکانه به اطرافیانی بوده است که بخش عمده‌ای از این افراد و خاطرات در سفرهای نویسنده به زادگاه والدینش شکل می‌گیرند.

1967

1967

اگر دنبال این هستید که ماجرایی مرتبط با سال 1967 در این کتاب پیدا کنید، اشتباه می‌کنید. این

سفر مفر تنهایی تنهایی

ثبت سفر به درون تنهایی

رابین دیویدسون کاوشگر استرالیایی درباره ارزش تنهایی در عصر همه گیری کرونا سخن گفت. در عصر جدید و در کشورهای مدرن، روز به روز تعداد افرادی که با اختیار خود تنها زندگی کردن را انتخاب می‌کنند بیشتر می‌شود. این انتخاب در کشور ما هم با سرعت نسبی کمتری در حال رشد است.

 

خیابان ویلا

خیابان ویلا

خیابان‌ها و محله‌ها، داستان خودشان را دارند. داستان‌هایی که تحولات اجتماعی، رویدادهای تاریخی و تغییرات فرهنگی را شرح