سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: حمید واشقانی فراهانی

فارسی بخند

داستان‌های خیلی کوتاه

فارسی بخند اولین مجموعه داستان چاپ‌شده‌ی سپیده سیاوشی است که جایزه آخرین دوره داستان گلشیری در سال ۱۳۹۳ را از آن خود کرد. این که در خلال این سال‌ها چه بلاهایی بر سر جوایز داستان مستقل آمده یا این که چرا این جوایز جوانمرگ می‌شوند موضوع این نوشتار نیست. در این نوشتار مجموعه داستان‌های خیلی کوتاه سپیده سیاوشی معرفی شده است و بیشتر تمرکز روی این مساله است که چطور یک کتاب اولی با سن و سال کم نویسنده نظر داوران را جلب کرد.

فارسی بخند

داستان‌های خیلی کوتاه

فارسی بخند اولین مجموعه داستان چاپ‌شده‌ی سپیده سیاوشی است که جایزه آخرین دوره داستان گلشیری در سال ۱۳۹۳ را از آن خود کرد. این که در خلال این سال‌ها چه بلاهایی بر سر جوایز داستان مستقل آمده یا این که چرا این جوایز جوانمرگ می‌شوند موضوع این نوشتار نیست. در این نوشتار مجموعه داستان‌های خیلی کوتاه سپیده سیاوشی معرفی شده است و بیشتر تمرکز روی این مساله است که چطور یک کتاب اولی با سن و سال کم نویسنده نظر داوران را جلب کرد.