وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: حمیدرضا آتش برآب

داستایوفسکی یادداشت‌های زیرزمینی

یادداشت‌های زیرزمینی

کتاب یادداشت‌های زیرزمینی یادداشت‌های مردی جوان است که با جامعه و محیط اطراف خود احساس بیگانگی می‌کند. او نمی‌تواند با اطرافیانش ارتباط برقرار کند و در این یادداشت‌ها، خواننده را به عمق احساسات، افکار و تضادهای مختلفی که با آن‌ها درگیر است، راه می‌دهد.

داستایوفسکی یادداشت‌های زیرزمینی

یادداشت‌های زیرزمینی

کتاب یادداشت‌های زیرزمینی یادداشت‌های مردی جوان است که با جامعه و محیط اطراف خود احساس بیگانگی می‌کند. او نمی‌تواند با اطرافیانش ارتباط برقرار کند و در این یادداشت‌ها، خواننده را به عمق احساسات، افکار و تضادهای مختلفی که با آن‌ها درگیر است، راه می‌دهد.