وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: حرامزاده ی استانبول

الیف شافاک

الیف شافاک از زبان خودش

الیف شافاک نویسنده‌ی رمان‌های مشهوری چون ملت عشق و حرامزاده‌ی استانبول از کودکی، دوران نوجوانی درنقاط مختلف اروپا،  جوانی و میانسالی در ترکیه و آمریکا می گوید. این‌که چطور در این سال‌ها زندگی درفرهنگ‌های گوناگون به داشته‌های او افزوده و تاثیر بسزایی در نویسندگی او داشته است.

 

الیف شافاک

الیف شافاک از زبان خودش

الیف شافاک نویسنده‌ی رمان‌های مشهوری چون ملت عشق و حرامزاده‌ی استانبول از کودکی، دوران نوجوانی درنقاط مختلف اروپا،  جوانی و میانسالی در ترکیه و آمریکا می گوید. این‌که چطور در این سال‌ها زندگی درفرهنگ‌های گوناگون به داشته‌های او افزوده و تاثیر بسزایی در نویسندگی او داشته است.