سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: حامد حبیبی

هفت مجموعه داستان کوتاه ایرانی

هفت مجموعه داستان کوتاه ایرانی

ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی و از مبتکران داستان کوتاه جدید معتقد است رمان‌نویس به دوره‌ای طولانی از زندگی انسان‌ها می‌پردازد اما نویسنده داستان کوتاه به جای پرداختن به تکوین شخصیت‌ها آن‌ها را در لحظه‌ای بحرانی از حیات‌شان نشان می‌دهد. تمرکز نویسنده داستان کوتاه بر حادثه‌ای مستقل است، نه زنجیره‌ای از حوادث. داستان کوتاه از ابتدا هم بین نویسندگان ایرانی و هم بین مخاطبان ادبیات محبوب بود. در این پرونده، به مناسبت روز جهانی داستان کوتاه، هفت مجموعه داستان جدید و نسبتاً جدید ایرانی را معرفی کرده‌ایم.

کتاب املاک رابینسون اشیا

شاهد خاموش اشیا

حامد حبیبی (نویسنده کتاب املاک رابینسون) داستان‌نویسی پست‌مدرن است، به معنای دقیق و درستش: نویسنده‌ای که از تمامی امکاناتی که جهان روایت در اختیارش قرار می‌دهد استفاده می‌کند. حبیبی از همه‌ی امکاناتِ رواییِ اسطوره، حماسه، حکایت، افسانه‌ی پریان، رمان کلاسیک، مدرن، و… استفاده می‌کند. کتاب شامل ده داستان کوتاه است و نامش را از آخرین داستان این مجموعه گرفته است. داستانی که با خوابِ راوی شروع می‌شود و با خوابی دیگر به پایان می‌رسد. گویی هر بیداری، بیداری از خوابی عمیق‌تر است.

هفت مجموعه داستان کوتاه ایرانی

هفت مجموعه داستان کوتاه ایرانی

ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی و از مبتکران داستان کوتاه جدید معتقد است رمان‌نویس به دوره‌ای طولانی از زندگی انسان‌ها می‌پردازد اما نویسنده داستان کوتاه به جای پرداختن به تکوین شخصیت‌ها آن‌ها را در لحظه‌ای بحرانی از حیات‌شان نشان می‌دهد. تمرکز نویسنده داستان کوتاه بر حادثه‌ای مستقل است، نه زنجیره‌ای از حوادث. داستان کوتاه از ابتدا هم بین نویسندگان ایرانی و هم بین مخاطبان ادبیات محبوب بود. در این پرونده، به مناسبت روز جهانی داستان کوتاه، هفت مجموعه داستان جدید و نسبتاً جدید ایرانی را معرفی کرده‌ایم.

کتاب املاک رابینسون اشیا

شاهد خاموش اشیا

حامد حبیبی (نویسنده کتاب املاک رابینسون) داستان‌نویسی پست‌مدرن است، به معنای دقیق و درستش: نویسنده‌ای که از تمامی امکاناتی که جهان روایت در اختیارش قرار می‌دهد استفاده می‌کند. حبیبی از همه‌ی امکاناتِ رواییِ اسطوره، حماسه، حکایت، افسانه‌ی پریان، رمان کلاسیک، مدرن، و… استفاده می‌کند. کتاب شامل ده داستان کوتاه است و نامش را از آخرین داستان این مجموعه گرفته است. داستانی که با خوابِ راوی شروع می‌شود و با خوابی دیگر به پایان می‌رسد. گویی هر بیداری، بیداری از خوابی عمیق‌تر است.