سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جین کمپیون

قدرت سگ

نویسنده‌ی قدرت سگ، کیست؟

توماس ساویج، نویسنده‌ی کتاب قدرت سگ، در گمنامی از دنیا رفت. امید می‌رود فیلم جدید جین کمپیون اوضاع را عوض کند. قدرت سگ وقتی در سال ۱۹۶۷ نخستین بار منتشر شد حداکثر ۱۰۰۰ نسخه به فروش رفت. جین کمپیون کارگردان مشهور سینمای هنری زمانی به این رمان علاقه‌مند شد که مادرخوانده‌اش در سال ۲۰۱۷ یک نسخه از آن را به او قرض داد. این مقاله را آلن ولتسین  Alan Weltzien نوشته که کتابی با نام غرب وحشی: زندگی و آثار توماس ساویج دارد. مقاله در 15 فوریه 2022 درواشنگتن پست به چاپ رسیده است.

قدرت سگ

نویسنده‌ی قدرت سگ، کیست؟

توماس ساویج، نویسنده‌ی کتاب قدرت سگ، در گمنامی از دنیا رفت. امید می‌رود فیلم جدید جین کمپیون اوضاع را عوض کند. قدرت سگ وقتی در سال ۱۹۶۷ نخستین بار منتشر شد حداکثر ۱۰۰۰ نسخه به فروش رفت. جین کمپیون کارگردان مشهور سینمای هنری زمانی به این رمان علاقه‌مند شد که مادرخوانده‌اش در سال ۲۰۱۷ یک نسخه از آن را به او قرض داد. این مقاله را آلن ولتسین  Alan Weltzien نوشته که کتابی با نام غرب وحشی: زندگی و آثار توماس ساویج دارد. مقاله در 15 فوریه 2022 درواشنگتن پست به چاپ رسیده است.