سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جین آستین

جین آستین چای

چای، جین آستین و برده‌داری: فعلاً رفع اتهام شد

بریتانیا هم مثل آمریکا این سال‌ها درگیر بازخوانی و بازنگری گذشته‌اش است. درمورد بریتانیا سابقه استعماری امپراتوری، جایی است که مورد بازنگری و گاه تصفیه قرار گرفته و دامنه این اختلافات از تاریخ به ادبیات هم کشیده شده است. یکی از آخرین ترکش‌ها داشت به جین آستین برخورد می‌کرد. موزه او در محل قدیمی خانه‌اش، به بررسی سابقه خانوادگی این نویسنده‌ی دو قرن پیش پرداخت. پدر آستین صاحب مزرعه‌ای در جزیره کاراییبیِ آنتیگوا بود و بنابراین چای مورداستفاده خانواده از دسترنج برده‌ها حاصل شده. رمان‌های آستین هم که پر از لحظات چای خوردن است. اما محافظه‌کاران عقیده داشتند این دیگر خیلی زیاده‌روی است و موزه هم فعلاً کوتاه آمده.

جین آستین چای

چای، جین آستین و برده‌داری: فعلاً رفع اتهام شد

بریتانیا هم مثل آمریکا این سال‌ها درگیر بازخوانی و بازنگری گذشته‌اش است. درمورد بریتانیا سابقه استعماری امپراتوری، جایی است که مورد بازنگری و گاه تصفیه قرار گرفته و دامنه این اختلافات از تاریخ به ادبیات هم کشیده شده است. یکی از آخرین ترکش‌ها داشت به جین آستین برخورد می‌کرد. موزه او در محل قدیمی خانه‌اش، به بررسی سابقه خانوادگی این نویسنده‌ی دو قرن پیش پرداخت. پدر آستین صاحب مزرعه‌ای در جزیره کاراییبیِ آنتیگوا بود و بنابراین چای مورداستفاده خانواده از دسترنج برده‌ها حاصل شده. رمان‌های آستین هم که پر از لحظات چای خوردن است. اما محافظه‌کاران عقیده داشتند این دیگر خیلی زیاده‌روی است و موزه هم فعلاً کوتاه آمده.