سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جو مارچ

روایت زنانه از تجاوز

زنان کوچک چطور بزرگ شدند؟

جهانی که لوئیزا می آلکات در زنان کوچک خلق کرد به الهام‌بخشی بزرگ برای درصد قابل توجهی از زنان نویسنده تبدیل شد. از سیمون دوبوار گرفته تا سوزان سانتاگ و استفانی مایر، همگی تحت تاثیر رمان زنان کوچک بوده‌اند و روزهای کودکی خود را به ماجراهای چهار خواهرِ داستان گره زده‌اند. در مقاله‌ای که به قلم جوآن آکوچلا، برای نشریه‌ی نیویورکر نوشته شده است، این رمان از زاویه‌ زندگی شخصی لوییزا الکات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به سختی می‌توان یک رمان انگلیسی زبان را پیدا کرد که بیشتر از زنان کوچک، اتوبیوگرافیک باشد.

روایت زنانه از تجاوز

زنان کوچک چطور بزرگ شدند؟

جهانی که لوئیزا می آلکات در زنان کوچک خلق کرد به الهام‌بخشی بزرگ برای درصد قابل توجهی از زنان نویسنده تبدیل شد. از سیمون دوبوار گرفته تا سوزان سانتاگ و استفانی مایر، همگی تحت تاثیر رمان زنان کوچک بوده‌اند و روزهای کودکی خود را به ماجراهای چهار خواهرِ داستان گره زده‌اند. در مقاله‌ای که به قلم جوآن آکوچلا، برای نشریه‌ی نیویورکر نوشته شده است، این رمان از زاویه‌ زندگی شخصی لوییزا الکات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به سختی می‌توان یک رمان انگلیسی زبان را پیدا کرد که بیشتر از زنان کوچک، اتوبیوگرافیک باشد.