سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جوزف کمبل

الهه ها

اگر بخواهیم مختصر و درست‌ترین توضیح را درباره کتاب الهه‌ها بدهیم باید بگوییم: زنانگی جاودان. البته این عنوان،

سفر قهرمان

قهرمان هزارچهره که بود؟

کتاب سفر قهرمان برآمده از فیلم سفر قهرمان: دنیای جوزف کمبل است. در این کتاب که به صورت سؤال و جواب با جوزف کمبل و در قالب سفر قهرمان فصل‌بندی شده، مخاطب ضمن آشنایی با اندیشه‌ها، مطالعات و سیر زندگی این اسطوره‌شناس بزرگ با نظرات او درباره‌ی ارتباط میان اسطوره‌شناسی با علم، هنر، فلسفه، ادبیات، عرفان، دین و… آشنا می‌شود.

الهه ها

اگر بخواهیم مختصر و درست‌ترین توضیح را درباره کتاب الهه‌ها بدهیم باید بگوییم: زنانگی جاودان. البته این عنوان،

سفر قهرمان

قهرمان هزارچهره که بود؟

کتاب سفر قهرمان برآمده از فیلم سفر قهرمان: دنیای جوزف کمبل است. در این کتاب که به صورت سؤال و جواب با جوزف کمبل و در قالب سفر قهرمان فصل‌بندی شده، مخاطب ضمن آشنایی با اندیشه‌ها، مطالعات و سیر زندگی این اسطوره‌شناس بزرگ با نظرات او درباره‌ی ارتباط میان اسطوره‌شناسی با علم، هنر، فلسفه، ادبیات، عرفان، دین و… آشنا می‌شود.