برچسب: جودی دمدمی

جودی دختری مثل همه و هیچ‌کس

معلم با آن‌ها درباره‌ی مفهوم کار گروهی حرف زد. از آن‌ها خواست مشکل‌شان را حل کنند و فرصت دوباره‌ای به یک‌‌دیگر بدهند. معلم گفت: می‌دانید توی ایتالیا یک ضرب‌المثلی هست که می‌گوید برای درست کردن نیمرو باید چند تخم‌مرغ بشکنی؟ جودی گفت: راستی راستی؟

معلم گفت: معمولاً خیلی از کارها قبل از این‌که درست درآید، خراب می‌شود. همیشه این اتفاق می‌افتد.

جودی دختری مثل همه و هیچ‌کس

معلم با آن‌ها درباره‌ی مفهوم کار گروهی حرف زد. از آن‌ها خواست مشکل‌شان را حل کنند و فرصت دوباره‌ای به یک‌‌دیگر بدهند. معلم گفت: می‌دانید توی ایتالیا یک ضرب‌المثلی هست که می‌گوید برای درست کردن نیمرو باید چند تخم‌مرغ بشکنی؟ جودی گفت: راستی راستی؟

معلم گفت: معمولاً خیلی از کارها قبل از این‌که درست درآید، خراب می‌شود. همیشه این اتفاق می‌افتد.