سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جهان کتاب

جامه کتاب ها جومپا لاهیری لباس پوشاندن به تن کتاب‌ها

لباس پوشاندن به تن کتاب‌ها

کتاب جامه کتاب‌ها در واقع یک مقاله یا جستار است درباره جلد کتاب. در واقع گفتگوی درونی نویسنده است در مورد وجهی از کتاب که کتابخوان‌ها و نویسنده‌ها مدام با آن درگیراند، اما شاید برای بسیاری از آدم‌ها به سرعت از آن بگذرند، هرچند هرکسی حداقل یکبار در زندگی‌اش به احتمال خیلی زیاد به جلد کتابی فکر کرده است، از لمس آن لذت برده یا خوشش نیامده، توجهش را جلب کرده، به شگفتی‌اش انداخته و یا مشمئز کننده و اعصاب خورد کن بوده است، بسیار بی‌ربط به نظر رسیده و گاهی الهام بخش شده، و در اکثر اوقات هم وصفی بسیار ساده داشته است: زشت یا زیبا.

ژانر وحشت ترسناک

هان ای شب شوم وحشت‌انگیز!

چرا برخی افراد دوست دارند بترسند؟ این میل سیری‌ناپذیر تماشا و خواندن آثار ترسناک از کجا می‌آید؟ جواب‌های متنوعی را می‌توان برای چنین سوالی تصور کرد، اما قریب به یقین اکثر جواب‌ها به کیفیت روان انسان برمی‌گردد: «لذت و بقا». اما اگر بخواهیم منحصرا در دنیای داستان به دنبال چرایی آن بگردیم، پاسخ ساده و شناخته‌شده است؛ اینکه وحشت به عنوان محرکی عالی برای پیشبرد داستان و همراه کردن مخاطب عمل می‌کند.

روسیه در خاورمیانه چه می خواهد؟ سیاست ورزی روسی

سیاست ورزی روسی

مولانا در دفتر اول مثنوی، بیتی دارد در تاکید بر اینکه تمجید بزرگان وقتی از قول اطرافیانشان شنیده شود، جذاب‌تر است تا از زبان خود آن شخص: “خوش‌تر آن باشد که سِر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران.” مضمون این بیت مولانا را می‌توان مهمترین ویژگی کتاب «روسیه در خاورمیانه چه می‌خواهد؟» دانست.

جامه کتاب ها جومپا لاهیری لباس پوشاندن به تن کتاب‌ها

لباس پوشاندن به تن کتاب‌ها

کتاب جامه کتاب‌ها در واقع یک مقاله یا جستار است درباره جلد کتاب. در واقع گفتگوی درونی نویسنده است در مورد وجهی از کتاب که کتابخوان‌ها و نویسنده‌ها مدام با آن درگیراند، اما شاید برای بسیاری از آدم‌ها به سرعت از آن بگذرند، هرچند هرکسی حداقل یکبار در زندگی‌اش به احتمال خیلی زیاد به جلد کتابی فکر کرده است، از لمس آن لذت برده یا خوشش نیامده، توجهش را جلب کرده، به شگفتی‌اش انداخته و یا مشمئز کننده و اعصاب خورد کن بوده است، بسیار بی‌ربط به نظر رسیده و گاهی الهام بخش شده، و در اکثر اوقات هم وصفی بسیار ساده داشته است: زشت یا زیبا.

ژانر وحشت ترسناک

هان ای شب شوم وحشت‌انگیز!

چرا برخی افراد دوست دارند بترسند؟ این میل سیری‌ناپذیر تماشا و خواندن آثار ترسناک از کجا می‌آید؟ جواب‌های متنوعی را می‌توان برای چنین سوالی تصور کرد، اما قریب به یقین اکثر جواب‌ها به کیفیت روان انسان برمی‌گردد: «لذت و بقا». اما اگر بخواهیم منحصرا در دنیای داستان به دنبال چرایی آن بگردیم، پاسخ ساده و شناخته‌شده است؛ اینکه وحشت به عنوان محرکی عالی برای پیشبرد داستان و همراه کردن مخاطب عمل می‌کند.

روسیه در خاورمیانه چه می خواهد؟ سیاست ورزی روسی

سیاست ورزی روسی

مولانا در دفتر اول مثنوی، بیتی دارد در تاکید بر اینکه تمجید بزرگان وقتی از قول اطرافیانشان شنیده شود، جذاب‌تر است تا از زبان خود آن شخص: “خوش‌تر آن باشد که سِر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران.” مضمون این بیت مولانا را می‌توان مهمترین ویژگی کتاب «روسیه در خاورمیانه چه می‌خواهد؟» دانست.