وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: جنیفر مور مالینوس

برادرم اوتیسم دارد

در ستایش تفاوت‌ها

یکی از اولین واقعیت‌هایی که ما در دوران کودکی با آن مواجه می‌شویم شناخت تفاوت‌هاست، تفاوت‌هایی که ممکن است گاه کودکان را بترساند، عصبانی کند و در نهایت یک دیو بی‌سر‌ و دم بشود که هر روز سوار بر کوله‌پشتی‌ها با کودکان به مدرسه و مهد کودک می‌رود چون کودکان هنوز یاد نگرفته‌اند که همین تفاوت‌ها هستند که آن‌ها را ساخته‌اند.

برادرم اوتیسم دارد

در ستایش تفاوت‌ها

یکی از اولین واقعیت‌هایی که ما در دوران کودکی با آن مواجه می‌شویم شناخت تفاوت‌هاست، تفاوت‌هایی که ممکن است گاه کودکان را بترساند، عصبانی کند و در نهایت یک دیو بی‌سر‌ و دم بشود که هر روز سوار بر کوله‌پشتی‌ها با کودکان به مدرسه و مهد کودک می‌رود چون کودکان هنوز یاد نگرفته‌اند که همین تفاوت‌ها هستند که آن‌ها را ساخته‌اند.