سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جشن

تیرگان دماوند

دماوند، جشن‌ها و آیین‌هایش

دماوند فقط بلندترین نقطه‌ی ایران نیست. در زندگی مردمان کوهپایه‌اش هم نقش عمده دارد. اسطوره‌ها و افسانه‌ها و داستان‌های پیرامون دماوند الهام‌بخش جشن‌ها و یادبودهایی است که مردم دامنه دماوند هرساله برگزار می‌کنند و بهانه خوشی و دور هم جمع شدن‌شان است. فاطمه بقاییان که خودش اهل آمل است در این یادداشت سه جشن مردم دامنه شمالی دماوند را به تفصیل شرح داده است. جشن تیرگان یا تیرماه سیزده شو به گویش محلی، آیین برف‌چال و جشن نورگون.

تیرگان دماوند

دماوند، جشن‌ها و آیین‌هایش

دماوند فقط بلندترین نقطه‌ی ایران نیست. در زندگی مردمان کوهپایه‌اش هم نقش عمده دارد. اسطوره‌ها و افسانه‌ها و داستان‌های پیرامون دماوند الهام‌بخش جشن‌ها و یادبودهایی است که مردم دامنه دماوند هرساله برگزار می‌کنند و بهانه خوشی و دور هم جمع شدن‌شان است. فاطمه بقاییان که خودش اهل آمل است در این یادداشت سه جشن مردم دامنه شمالی دماوند را به تفصیل شرح داده است. جشن تیرگان یا تیرماه سیزده شو به گویش محلی، آیین برف‌چال و جشن نورگون.