وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: جرم و جنایت

باران در مترو

خشونت به روایت مهدی افروزمنش

باران در مترو چهار داستان دارد که دو داستان از آن (دایی و به وقت مدرن) با جهان داستانی رمان‌های قبلی افروزمنش قرابت بیشتری دارند؛ قتل، جرم و خشونت. اگرچه شخصیت‌های داستان اول مجموعه از قشر متوسط رو به‌بالا انتخاب شده‌اند اما در این داستان  هم مفاهیم قبلی موضوعیت دارند اگرچه در بستری پیچیده و نه چندان آشکار. داستان سوم که با مجموعه هم‌نام است، روایت و شخصیت‌هایی کاملاً متفاوت دارد؛ دو نوجوان که در مترو با هم آشنا می‌شوند و در آن‌جا ماجراهایی را از سرمی‌گذرانند.

باران در مترو

خشونت به روایت مهدی افروزمنش

باران در مترو چهار داستان دارد که دو داستان از آن (دایی و به وقت مدرن) با جهان داستانی رمان‌های قبلی افروزمنش قرابت بیشتری دارند؛ قتل، جرم و خشونت. اگرچه شخصیت‌های داستان اول مجموعه از قشر متوسط رو به‌بالا انتخاب شده‌اند اما در این داستان  هم مفاهیم قبلی موضوعیت دارند اگرچه در بستری پیچیده و نه چندان آشکار. داستان سوم که با مجموعه هم‌نام است، روایت و شخصیت‌هایی کاملاً متفاوت دارد؛ دو نوجوان که در مترو با هم آشنا می‌شوند و در آن‌جا ماجراهایی را از سرمی‌گذرانند.