وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: جایزه تهران

مرز

داستان زنان دیگر

مجموعه داستان مرز، شامل شش داستان کوتاه است که اصلی‌ترین وجه اشتراک آن‌ها انتخاب زاویه‌دید اول‌شخص است و زن بودنِ شخصیت اصلی. در اغلب داستان‌ها «تهران» و جاهای دیدنی‌اش بستر روایت است. نثر نفیسه نصیران، در عین سادگی و صمیمیت، محکم و پخته است و زبان داستان‌ها در مجموع سالم و کم‌نقص. با این‌همه، دیالوگ‌نویسی‌ او، بخصوص در نقل‌قول‌های طولانی‌تر از یک جمله، به قوت و گرمیِ قصه‌گویی‌اش نیست.

مرز

داستان زنان دیگر

مجموعه داستان مرز، شامل شش داستان کوتاه است که اصلی‌ترین وجه اشتراک آن‌ها انتخاب زاویه‌دید اول‌شخص است و زن بودنِ شخصیت اصلی. در اغلب داستان‌ها «تهران» و جاهای دیدنی‌اش بستر روایت است. نثر نفیسه نصیران، در عین سادگی و صمیمیت، محکم و پخته است و زبان داستان‌ها در مجموع سالم و کم‌نقص. با این‌همه، دیالوگ‌نویسی‌ او، بخصوص در نقل‌قول‌های طولانی‌تر از یک جمله، به قوت و گرمیِ قصه‌گویی‌اش نیست.