وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: جایزه آسترید لیندگرن

astrid lindgern

نگاهی به وضعیت نامزدهای ایرانی جایزه‌ی آسترید لیندگرن

وقتی به یاد جایزه‌ای معتبر در حوزه‌ی کتاب کودک و نوجوان در جهان می‌افتیم، در کنار هانس کریستین اندرسن نام آسترید لیندگرن می‌درخشد. این نهاد هر سال به یک یا بیش از یک نویسنده، تصویرگر، قصه‌گو، مروج و یا نهاد فعال در حوزه‌ی ترویج کتاب‌خوانی جایزه‌ای به ارزش پنج میلیون کرون سوئدی (بیش از ۶۰۰ هزار دلار) اهدا می‌کند که گران‌ترین جایزه‌ی کتاب کودک و نوجوان است. در این گزارش به وضعیت کشورمان که هر سال یکی از شرکت‌کنندگان ثابت این جایزه است نگاهی می‌اندازیم و با دونویسنده‌ی ایرانی، محمدرضا شمس کاندید امسال و علی اصغر سیدآبادی نامزد معرفی شده‌ی سال گذشته گفتگو کرده‌ایم.

astrid lindgern

نگاهی به وضعیت نامزدهای ایرانی جایزه‌ی آسترید لیندگرن

وقتی به یاد جایزه‌ای معتبر در حوزه‌ی کتاب کودک و نوجوان در جهان می‌افتیم، در کنار هانس کریستین اندرسن نام آسترید لیندگرن می‌درخشد. این نهاد هر سال به یک یا بیش از یک نویسنده، تصویرگر، قصه‌گو، مروج و یا نهاد فعال در حوزه‌ی ترویج کتاب‌خوانی جایزه‌ای به ارزش پنج میلیون کرون سوئدی (بیش از ۶۰۰ هزار دلار) اهدا می‌کند که گران‌ترین جایزه‌ی کتاب کودک و نوجوان است. در این گزارش به وضعیت کشورمان که هر سال یکی از شرکت‌کنندگان ثابت این جایزه است نگاهی می‌اندازیم و با دونویسنده‌ی ایرانی، محمدرضا شمس کاندید امسال و علی اصغر سیدآبادی نامزد معرفی شده‌ی سال گذشته گفتگو کرده‌ایم.