برچسب: توکارچوک

اولگا توکارچوک، روان‌درمان‌گر گذشته

اولگا توکارچوک نویسنده لهستانی را ما، مثل خیلی ملت‌های دیگر دنیا، بعد از اهدای جایزه نوبل به او شناختیم. این کنجکاوی پیرامون او شکل گرفت که نویسنده‌ی پنجاه‌وچندساله لهستانی چه داشت که آکادمی نوبل او را دید؟ توکارچوک که سال 1962 به دنیا آمده در رشته روانشناسی تحصیل کرده اما کار در این رشته را رها کرد چون اعتقاد داشت روان‌رنجورتر از آن است که بتواند روان‌درمان‌گر باشد. اما عمر خود را صرف روان‌درمانی تاریخ ملتش کرد و به چیزی تبدیل شد که می‌توان آن را «روان‌درمان‌گرِ گذشته» نامید. این پرونده تلاشی است برای شناخت بیشتر این نویسنده‌ی عمیق.

شش نامزد نهایی جایزه ادبی بوکر بین‌المللی 2022

نامزدهای نهایی جایزه ادبی بوکر بین‌المللی مشخص شدند. ابتدا سیزده نامزد مقدماتی و حالا شش نامزد نهایی این جایزه اعلام شدند که پنج تن از شش نامزد معرفی شده، زن هستند و احتمال آن می‌رود که اولگا توکارچوک برنده‌ی نوبل ادبیات، این جایزه را نیز از آن خود کند. توکارچوک لهستانی سابقه بردن این جایزه را هم دارد. سال قبل این جایزه به دیوید دیوپ فرانسوی-سنگالی با رمان «در شب همه خون‌ها سیاه است» رسیده بود. در زیر یک معرفی اجمالی از این شش کتاب و نویسنده‌ها و گاه مترجمان‌شان را می‌توانید بخوانید.

اولگا توکارچوک، روان‌درمان‌گر گذشته

اولگا توکارچوک نویسنده لهستانی را ما، مثل خیلی ملت‌های دیگر دنیا، بعد از اهدای جایزه نوبل به او شناختیم. این کنجکاوی پیرامون او شکل گرفت که نویسنده‌ی پنجاه‌وچندساله لهستانی چه داشت که آکادمی نوبل او را دید؟ توکارچوک که سال 1962 به دنیا آمده در رشته روانشناسی تحصیل کرده اما کار در این رشته را رها کرد چون اعتقاد داشت روان‌رنجورتر از آن است که بتواند روان‌درمان‌گر باشد. اما عمر خود را صرف روان‌درمانی تاریخ ملتش کرد و به چیزی تبدیل شد که می‌توان آن را «روان‌درمان‌گرِ گذشته» نامید. این پرونده تلاشی است برای شناخت بیشتر این نویسنده‌ی عمیق.

شش نامزد نهایی جایزه ادبی بوکر بین‌المللی 2022

نامزدهای نهایی جایزه ادبی بوکر بین‌المللی مشخص شدند. ابتدا سیزده نامزد مقدماتی و حالا شش نامزد نهایی این جایزه اعلام شدند که پنج تن از شش نامزد معرفی شده، زن هستند و احتمال آن می‌رود که اولگا توکارچوک برنده‌ی نوبل ادبیات، این جایزه را نیز از آن خود کند. توکارچوک لهستانی سابقه بردن این جایزه را هم دارد. سال قبل این جایزه به دیوید دیوپ فرانسوی-سنگالی با رمان «در شب همه خون‌ها سیاه است» رسیده بود. در زیر یک معرفی اجمالی از این شش کتاب و نویسنده‌ها و گاه مترجمان‌شان را می‌توانید بخوانید.