سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تورگنیف

عادت‌های عجیب نویسندگان روس

عادت‌های عجیب نویسندگان روس

آن‌ها هم آدم‌هایی هستند مثل ما. البته نه وقتی که بحث به ادبیات مربوط می‌شود. بلکه وقتی بحث درمورد عادت‌های زندگی روتین است یا خرده خرافات‌های آدمیان. خوانندگان کتاب‌ها همیشه نسبت به عادات زندگی خصوصی نویسندگان بزرگ کنجکاو بوده‌اند. سایت لیت هاب در این مطلب به قلم ویو گروسکوپ به بعضی از این عادات رایج بین نویسندگان بزرگ ادبیات روسیه از تولستوی و چخوف گرفته تا آنا آخماتووا و تورگنیف و از همه معاصرترشان الکساندر سولژنیتسین پرداخته است.

تورگنیف تورگینف چه کار می‌کند؟

تورگینف چه کار می‌کند؟

روزی آ. لوکانینا، نویسنده جوان نزد تورگینف از کار خود گله کرد و گفت: «برای من ترتیب و تنظیم تمام اثر کار بسیار دشواری است.» این نویسنده فکر می‌کرد که تورگینف به عنوان یک نویسنده باتجربه، شیوه‌هایی در اختفا دارد که با کمک آن‌ها موضوع و کمپوزیسیون تلفیق پیدا می‌کند. ولی تورگینف به اختصار پاسخ داد: «من هیج نوع شیوه‌ای نمی‌شناسم و فکر‌ می‌کنم که راز موضوع در تجربه است.» کار تورگینف روی هم رفته بدین شکل بود. اثر ادبی هرگز به صورت حاضر و آماده با تمام حوادث و وقایع و نتیجه در نظر تورگینف ظاهر نمی‌شد. تمام این موضوع در این بود که انسان جالب توجهی نظر تورگینف را جلب کرده باشد. این مقاله در شماره 37 مجله خوشه در سال 1347 و به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد تولد ایوان سرگیو‌ویچ تورگینف ترجمه شده است. به نام مترجم اشاره نشده است.

ایوان تورگنیف

نامه تورگنیف به داستایفسکی

در 1862 تورگنیف از پاریس نامه‌ای برای داستایفسکی فرستاد و در آن نوشت چقدر از تمجید او از رمان جدیدش «پدران و پسران» مشعوف شده است و تا چه حد حس خوشی به او دست داده که بازارف -کاراکتری که بعدها در ادبیات روسیه جاودانه شد- را رفیق نویسنده‌اش هم درک کرده است. از فحوای این نامه برمی‌آید که رابطه بسیار خوبی بین این دو نویسنده روس که هم‌نسل هستند وجود داشته است. اما آن‌ها هم از نظر روحیه با هم متفاوت بودند، هم از نظر طبقاتی و هم از نظر عقاید سیاسی. این نامه را عبدالحسین آل رسول در نشریه کتاب زمان ویژه تورگنیف ترجمه کرده است و در نوشتن این متن از کتاب «داستایفسکی، جدال شک و ایمان» نوشته‌ی ادوارد هلت کار بهره برده شده است.

عادت‌های عجیب نویسندگان روس

عادت‌های عجیب نویسندگان روس

آن‌ها هم آدم‌هایی هستند مثل ما. البته نه وقتی که بحث به ادبیات مربوط می‌شود. بلکه وقتی بحث درمورد عادت‌های زندگی روتین است یا خرده خرافات‌های آدمیان. خوانندگان کتاب‌ها همیشه نسبت به عادات زندگی خصوصی نویسندگان بزرگ کنجکاو بوده‌اند. سایت لیت هاب در این مطلب به قلم ویو گروسکوپ به بعضی از این عادات رایج بین نویسندگان بزرگ ادبیات روسیه از تولستوی و چخوف گرفته تا آنا آخماتووا و تورگنیف و از همه معاصرترشان الکساندر سولژنیتسین پرداخته است.

تورگنیف تورگینف چه کار می‌کند؟

تورگینف چه کار می‌کند؟

روزی آ. لوکانینا، نویسنده جوان نزد تورگینف از کار خود گله کرد و گفت: «برای من ترتیب و تنظیم تمام اثر کار بسیار دشواری است.» این نویسنده فکر می‌کرد که تورگینف به عنوان یک نویسنده باتجربه، شیوه‌هایی در اختفا دارد که با کمک آن‌ها موضوع و کمپوزیسیون تلفیق پیدا می‌کند. ولی تورگینف به اختصار پاسخ داد: «من هیج نوع شیوه‌ای نمی‌شناسم و فکر‌ می‌کنم که راز موضوع در تجربه است.» کار تورگینف روی هم رفته بدین شکل بود. اثر ادبی هرگز به صورت حاضر و آماده با تمام حوادث و وقایع و نتیجه در نظر تورگینف ظاهر نمی‌شد. تمام این موضوع در این بود که انسان جالب توجهی نظر تورگینف را جلب کرده باشد. این مقاله در شماره 37 مجله خوشه در سال 1347 و به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد تولد ایوان سرگیو‌ویچ تورگینف ترجمه شده است. به نام مترجم اشاره نشده است.

ایوان تورگنیف

نامه تورگنیف به داستایفسکی

در 1862 تورگنیف از پاریس نامه‌ای برای داستایفسکی فرستاد و در آن نوشت چقدر از تمجید او از رمان جدیدش «پدران و پسران» مشعوف شده است و تا چه حد حس خوشی به او دست داده که بازارف -کاراکتری که بعدها در ادبیات روسیه جاودانه شد- را رفیق نویسنده‌اش هم درک کرده است. از فحوای این نامه برمی‌آید که رابطه بسیار خوبی بین این دو نویسنده روس که هم‌نسل هستند وجود داشته است. اما آن‌ها هم از نظر روحیه با هم متفاوت بودند، هم از نظر طبقاتی و هم از نظر عقاید سیاسی. این نامه را عبدالحسین آل رسول در نشریه کتاب زمان ویژه تورگنیف ترجمه کرده است و در نوشتن این متن از کتاب «داستایفسکی، جدال شک و ایمان» نوشته‌ی ادوارد هلت کار بهره برده شده است.