وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: تصویرسازی

نیکلا کوچولو و خالقش سامپه

نیکولا و خالق خلاقش، سامپه

ژان ژاک سمپه کاریکاتوریست و تصویرساز فرانسوی در 89 سالگی از دنیا رفت. در تمام دنیا به محض این‌که نام سمپه آورده می‌شود همه یاد نیکلا کوچولو مخلوق مشترک او و رنه گوسینی می‌افتند. سمپه چند دهه با تصویرسازی‌های خود برای نیکلا کوچولو، داستان‌های کودکان و روی جلدهای نیویورکر تصاویری آفرید که از ذهن آدم‌هایی در سراسر دنیا پاک نمی‌شوند. سامپه دنیای کودکان و نوجوانان را خوب می‌شناسد، از این نظر که هیجان و عواطف یک پسربچه‌ی مدرسه‌ای را به خوبی در حالت چهره و بدن شخصیت‌ها منتقل می‌کند.

شازده احتجاب تصویرسازی

شازده احتجاب، غوطه‌ور در تصور و تصویر

شازده احتجاب رمانی است سراسر پر از تصاویر واقعی و خیالی. شخصیت‌هایی که انگار در خیال و واقعیت غوطه‌ورند و ذهن را برای به تصویر کشیدن آن وسوسه می‌کنند. تصویرهایی که مانند داستان هم واقعی هستند و هم خیالی.

نیکلا کوچولو و خالقش سامپه

نیکولا و خالق خلاقش، سامپه

ژان ژاک سمپه کاریکاتوریست و تصویرساز فرانسوی در 89 سالگی از دنیا رفت. در تمام دنیا به محض این‌که نام سمپه آورده می‌شود همه یاد نیکلا کوچولو مخلوق مشترک او و رنه گوسینی می‌افتند. سمپه چند دهه با تصویرسازی‌های خود برای نیکلا کوچولو، داستان‌های کودکان و روی جلدهای نیویورکر تصاویری آفرید که از ذهن آدم‌هایی در سراسر دنیا پاک نمی‌شوند. سامپه دنیای کودکان و نوجوانان را خوب می‌شناسد، از این نظر که هیجان و عواطف یک پسربچه‌ی مدرسه‌ای را به خوبی در حالت چهره و بدن شخصیت‌ها منتقل می‌کند.

شازده احتجاب تصویرسازی

شازده احتجاب، غوطه‌ور در تصور و تصویر

شازده احتجاب رمانی است سراسر پر از تصاویر واقعی و خیالی. شخصیت‌هایی که انگار در خیال و واقعیت غوطه‌ورند و ذهن را برای به تصویر کشیدن آن وسوسه می‌کنند. تصویرهایی که مانند داستان هم واقعی هستند و هم خیالی.