برچسب: ترجمه خودم به زبان دیگران

وقتی جومپا لاهیری منطقه‌ی امن خود را ترک می‌کند

جومپا لاهیری گفته من به ایتالیایی می‌نویسم تا احساس آزادی کنم. این نویسنده آمریکایی هندی‌تبار که عموماً داستان‌هایش درمورد مهاجران هندی بنگالی زبان در غرب است، در 45 سالگی تصمیم گرفت منطقه‌ی امن خود را ترک و نوشتن به زبان ایتالیایی را آغاز کند. بنجامین موزر، نویسنده‌ی این مقاله (که در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است)، به بررسی دلایل پشت این تصمیم رازآلود پرداخته است. او معتقد است فقط زمانی که مجبور به احساس کردن و فکر کردن با کلماتی غیر از آن کلمات و ایده‌ها شوید، به ناگاه درخواهید یافت که بسیاری از به اصطلاح افکار شما، چیزی جز کلیشه‌های زبان اول‌تان نیستند.

وقتی جومپا لاهیری منطقه‌ی امن خود را ترک می‌کند

جومپا لاهیری گفته من به ایتالیایی می‌نویسم تا احساس آزادی کنم. این نویسنده آمریکایی هندی‌تبار که عموماً داستان‌هایش درمورد مهاجران هندی بنگالی زبان در غرب است، در 45 سالگی تصمیم گرفت منطقه‌ی امن خود را ترک و نوشتن به زبان ایتالیایی را آغاز کند. بنجامین موزر، نویسنده‌ی این مقاله (که در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است)، به بررسی دلایل پشت این تصمیم رازآلود پرداخته است. او معتقد است فقط زمانی که مجبور به احساس کردن و فکر کردن با کلماتی غیر از آن کلمات و ایده‌ها شوید، به ناگاه درخواهید یافت که بسیاری از به اصطلاح افکار شما، چیزی جز کلیشه‌های زبان اول‌تان نیستند.