سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تربیت کودک

مادران تربیت فرزند

کتاب‌هایی برای شرمسار کردن مادران

تاثیرگذارترین کتاب‌های تربیت فرزند در این مقاله بررسی می‌شوند. اولگا مکینگ نویسنده این مقاله معتقد است بیشتر توصیه‌های نویسندگان کتاب‌های تربیت فرزند از شخصیت‌شان، فرهنگ‌شان و محدودیت‌ها و جانبداری‌های دوران و زندگی‌های آن‌ها ناشی می‌شود. او می‌گوید شک ندارم که برخی از این نویسندگان اندیشمندان درخشانی هستند اما بیشتر اوقات با این نویسندگان کتاب‌های تربیت کودک با احترامی چنان اغراق‌آمیز رفتار می‌شود که هر نوع انتقاد از آن‌ها را ناممکن می‌گرداند.

آنچه خواهیم ساخت

بخند، بساز، خیال کن!

پدری و دختری که به یک‌دیگر علاقه‌مند باشند، می‌توانند با هم همه‌چیز بسازند، سفرکنند، ماجراجو باشند و هر چه‌قدر که بخواهند آزادانه بال‌های تخیل خود را به پرواز دربیاورند. «آنچه خواهیم ساخت» داستان رابطه‌ی نزدیک پدر و دختری است که یک‌دیگر را بسیار دوست دارند، و به خاطر رابطه‌ی خوبی که با هم دارند، ساعت‌ها در کنار هم بازی می‌کنند، خیال‌پردازی می‌کنند و رویاهای شیرینی را در سر می‌پرورانند. آن دو در خیالات خود آن‌قدر مشغول فعالیت، ساخت‌وساز و سفر می‌شوند و نقشه می‌چینند که آخر سر خسته شده و با گفتن شب به خیری به خواب آسوده فرو می‌روند.

والدین کودکان

مسائل قدیمی، راه‌حل های جدید

همه والدین خواستار خوشبختی، رفاه و امنیت کودکانشان هستند؛ هیچ پدر و مادری عمداً کودکش را ترسو، کم‌رو، سهل‌انگار یا بی‌نزاکت بار نمی‌آورد. بااین‌حال بسیاری از کودکان در مرحله رشدشان خصوصیاتی نامطلوب کسب می‌کنند و از احساس اطمینان و امنیت و شادابی محروم هستند و نمی‌توانند هم برای خودشان و هم برای دیگران احترامی قائل شوند. می‌خواهیم شاد و خرم باشند، اما می‌بینیم که نیستند. کتاب «رابطه بین والدین و کودکان» نوشته‌هایم جی. گینات درباره همین موضوعات بحث می‌کند. هدف گینات از نگارش این کتاب کمک به والدین است تا اهدافی را که در مورد کودکانشان دارند بشناسند و روش‌هایی برای جامه عمل پوشاندن به این اهداف به دست آورند.

مادران تربیت فرزند

کتاب‌هایی برای شرمسار کردن مادران

تاثیرگذارترین کتاب‌های تربیت فرزند در این مقاله بررسی می‌شوند. اولگا مکینگ نویسنده این مقاله معتقد است بیشتر توصیه‌های نویسندگان کتاب‌های تربیت فرزند از شخصیت‌شان، فرهنگ‌شان و محدودیت‌ها و جانبداری‌های دوران و زندگی‌های آن‌ها ناشی می‌شود. او می‌گوید شک ندارم که برخی از این نویسندگان اندیشمندان درخشانی هستند اما بیشتر اوقات با این نویسندگان کتاب‌های تربیت کودک با احترامی چنان اغراق‌آمیز رفتار می‌شود که هر نوع انتقاد از آن‌ها را ناممکن می‌گرداند.

آنچه خواهیم ساخت

بخند، بساز، خیال کن!

پدری و دختری که به یک‌دیگر علاقه‌مند باشند، می‌توانند با هم همه‌چیز بسازند، سفرکنند، ماجراجو باشند و هر چه‌قدر که بخواهند آزادانه بال‌های تخیل خود را به پرواز دربیاورند. «آنچه خواهیم ساخت» داستان رابطه‌ی نزدیک پدر و دختری است که یک‌دیگر را بسیار دوست دارند، و به خاطر رابطه‌ی خوبی که با هم دارند، ساعت‌ها در کنار هم بازی می‌کنند، خیال‌پردازی می‌کنند و رویاهای شیرینی را در سر می‌پرورانند. آن دو در خیالات خود آن‌قدر مشغول فعالیت، ساخت‌وساز و سفر می‌شوند و نقشه می‌چینند که آخر سر خسته شده و با گفتن شب به خیری به خواب آسوده فرو می‌روند.

والدین کودکان

مسائل قدیمی، راه‌حل های جدید

همه والدین خواستار خوشبختی، رفاه و امنیت کودکانشان هستند؛ هیچ پدر و مادری عمداً کودکش را ترسو، کم‌رو، سهل‌انگار یا بی‌نزاکت بار نمی‌آورد. بااین‌حال بسیاری از کودکان در مرحله رشدشان خصوصیاتی نامطلوب کسب می‌کنند و از احساس اطمینان و امنیت و شادابی محروم هستند و نمی‌توانند هم برای خودشان و هم برای دیگران احترامی قائل شوند. می‌خواهیم شاد و خرم باشند، اما می‌بینیم که نیستند. کتاب «رابطه بین والدین و کودکان» نوشته‌هایم جی. گینات درباره همین موضوعات بحث می‌کند. هدف گینات از نگارش این کتاب کمک به والدین است تا اهدافی را که در مورد کودکانشان دارند بشناسند و روش‌هایی برای جامه عمل پوشاندن به این اهداف به دست آورند.