وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: تا پایان فصل تعطیل است

تا پایان این فصل تعطیل است

جنگل جادویی از راز قتل پرده برمی‌دارد

آرتور گفت: «من و مامان‌بزرگ اصلاً فکر نمی‌کردیم هیچ‌وقت کسی حاضر بشه خونه‌ی خانم دونالدسون رو بخره. فکر کنم بنگاه معاملات ملکی امیدوار بود یکی از خارج شهر مثل شماها که نمی‌دونه چه اتفاقی تو این خونه افتاده بیاد و اون رو بخره. خانم دونالسون اون‌جا مرده… به قتل رسیده.»

تا پایان این فصل تعطیل است

جنگل جادویی از راز قتل پرده برمی‌دارد

آرتور گفت: «من و مامان‌بزرگ اصلاً فکر نمی‌کردیم هیچ‌وقت کسی حاضر بشه خونه‌ی خانم دونالدسون رو بخره. فکر کنم بنگاه معاملات ملکی امیدوار بود یکی از خارج شهر مثل شماها که نمی‌دونه چه اتفاقی تو این خونه افتاده بیاد و اون رو بخره. خانم دونالسون اون‌جا مرده… به قتل رسیده.»