برچسب: تام ریپلی

آقای ریپلی بااستعداد

چرا از شخصیت جامعه‌ستیز تام ریپلی خوشمان می‌آید؟

سم جوردیسون در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که شخصیت جامعه‌ستیز تام ریپلی مخلوق پاتریشیا های‌اسمیت، جنایی‌نویس برجسته، در رمان «آقای ریپلی بااستعداد» که اولین بار در سال 1955 منتشر شد؛ نه‌تنها قاتلی زیرک است، بلکه برای اکثر خوانندگان شخصیتی دوست‌داشتنی نیز هست. این مقاله در تاریخ 9 ژوئن 2015 در گاردین منتشر شده است.

آقای ریپلی بااستعداد

چرا از شخصیت جامعه‌ستیز تام ریپلی خوشمان می‌آید؟

سم جوردیسون در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که شخصیت جامعه‌ستیز تام ریپلی مخلوق پاتریشیا های‌اسمیت، جنایی‌نویس برجسته، در رمان «آقای ریپلی بااستعداد» که اولین بار در سال 1955 منتشر شد؛ نه‌تنها قاتلی زیرک است، بلکه برای اکثر خوانندگان شخصیتی دوست‌داشتنی نیز هست. این مقاله در تاریخ 9 ژوئن 2015 در گاردین منتشر شده است.