سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تاریخ ایران

درباره تجدد، سیاست، فرهنگ

درباره تجدد، سیاست، فرهنگ

کتاب «درباره تجدد، سیاست، فرهنگ» نوشته‌ی عباس میلانی، یک اثر تحلیلی و بینش‌بخش است که به بررسی تعامل و تنیدگی میان

خیابان گاندی ساعت پنج عصر

حوالی خیابان گاندی، ساعت پنج عصر

“خیابان گاندی، ساعت پنج عصر” قصه نیست، جستار است. جستارش هم از نوع جستارهای معمول که خوانده‌ایم یا مجلات جستارنویسی به آن می‌پردازند نیست. یک کار پژوهشی و دسته بندی شده است. شبیه یک ارکستر موسیقی هماهنگ که با تعریف زمینه پژوهشی و ریزه کاری های تحلیلی به موقع می‌نوازد و هر سازش میداند کجا و چطور خودش را به زمینه کار وصل کند.

وقعه ی توپخانه

وقعه ی توپخانه

تحلیلی بر زندگانی و اعدام شیخ فضل‌الله نوری بر پایه‌ی رساله‌ی تندر کیا     وقعه ی توپخانه

کوروش صغیر

سنگ نوشته های کوروش صغیر

اگر در گذشته کوروش کبیر داشته‌ایم، امروز هم می‌توانیم کوروش صغیر داشته باشیم. حالا رگ ایران دوستی‌تان نزند

درباره تجدد، سیاست، فرهنگ

درباره تجدد، سیاست، فرهنگ

کتاب «درباره تجدد، سیاست، فرهنگ» نوشته‌ی عباس میلانی، یک اثر تحلیلی و بینش‌بخش است که به بررسی تعامل و تنیدگی میان

خیابان گاندی ساعت پنج عصر

حوالی خیابان گاندی، ساعت پنج عصر

“خیابان گاندی، ساعت پنج عصر” قصه نیست، جستار است. جستارش هم از نوع جستارهای معمول که خوانده‌ایم یا مجلات جستارنویسی به آن می‌پردازند نیست. یک کار پژوهشی و دسته بندی شده است. شبیه یک ارکستر موسیقی هماهنگ که با تعریف زمینه پژوهشی و ریزه کاری های تحلیلی به موقع می‌نوازد و هر سازش میداند کجا و چطور خودش را به زمینه کار وصل کند.

وقعه ی توپخانه

وقعه ی توپخانه

تحلیلی بر زندگانی و اعدام شیخ فضل‌الله نوری بر پایه‌ی رساله‌ی تندر کیا     وقعه ی توپخانه

کوروش صغیر

سنگ نوشته های کوروش صغیر

اگر در گذشته کوروش کبیر داشته‌ایم، امروز هم می‌توانیم کوروش صغیر داشته باشیم. حالا رگ ایران دوستی‌تان نزند