برچسب: تاراس شوچنکو

ادبیات اوکراین؛ دو قرن مقاومت در برابر روس شدن

قرن‌هاست که نویسندگان اوکراینی، گاه مخفیانه، گاه با توسل به طنز و گاه جسورانه و بی‌پروا، تلاش کرده‌اند که از نابودی فرهنگ ملی خود جلوگیری نمایند. در مقاله‌ی پیش رو، یولیام بلکر (Uilleam Blacker) دانشیار فرهنگ تطبیقی اروپای شرقی در دانشکده مطالعات اسلوونی و شرق اروپا – دانشگاه لندن، به بررسی تاثیراتی که روسیه بر ادبیات اوکراین گذاشته است، می‌پردازد.

ادبیات اوکراین؛ دو قرن مقاومت در برابر روس شدن

قرن‌هاست که نویسندگان اوکراینی، گاه مخفیانه، گاه با توسل به طنز و گاه جسورانه و بی‌پروا، تلاش کرده‌اند که از نابودی فرهنگ ملی خود جلوگیری نمایند. در مقاله‌ی پیش رو، یولیام بلکر (Uilleam Blacker) دانشیار فرهنگ تطبیقی اروپای شرقی در دانشکده مطالعات اسلوونی و شرق اروپا – دانشگاه لندن، به بررسی تاثیراتی که روسیه بر ادبیات اوکراین گذاشته است، می‌پردازد.