سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: تاجر برف

لتی

داستانی پر از سنگ‌ریزه و کیمیاگری

کتاب  تاجر برف کتابی پر از ماجراهای هیجان‌انگیز با رنگ‌و‌بویی از کیمیاگری است. ماجرای کتاب از شبی زمستانی در شهر آلبیون شروع می‌شود. لتی پیرکورن در مسافرخانه خانوادگی‌شان نشسته بود که سروکله‌ی سردترین مسافری که تابه‌حال دیده بود، پیدا شد. پیرمردی با دندان‌ها و انگشت‌های آبی و موهای سفید و یک چمدان وارد مسافرخانه شد. بلوستاف برای کار مهمی به آنجا آمده بود؛ برای فروختن برف به لتی.

لتی

داستانی پر از سنگ‌ریزه و کیمیاگری

کتاب  تاجر برف کتابی پر از ماجراهای هیجان‌انگیز با رنگ‌و‌بویی از کیمیاگری است. ماجرای کتاب از شبی زمستانی در شهر آلبیون شروع می‌شود. لتی پیرکورن در مسافرخانه خانوادگی‌شان نشسته بود که سروکله‌ی سردترین مسافری که تابه‌حال دیده بود، پیدا شد. پیرمردی با دندان‌ها و انگشت‌های آبی و موهای سفید و یک چمدان وارد مسافرخانه شد. بلوستاف برای کار مهمی به آنجا آمده بود؛ برای فروختن برف به لتی.