وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: بیل گیتس

بیل گیتس

5 کتابی که بیل گیتس توصیه می کند بخوانید

بیل گیتس هرچند در اساس یک کارآفرین موفق و نابغه در دنیای فناوری اطلاعات است اما امروز شخصیت خودش و فعالیت‌های انسان‌دوستانه او هم معرف او شده‌اند. بیل گیتس -و همین‌طور باراک اوباما- گاه به گاه فهرست‌هایی برای مطالعه پیشنهاد می‌کنند. گاهی برای تابستان (مثل این فهرست)، گاهی بهترین‌های سال و گاهی برای خواندن در تعطیلات سال نو. این فهرست‌ها خیلی موردتوجه کتاب‌خوان‌های آمریکا قرار می‌گیرند طوری که در فروش کتاب‌ها تاثیر آشکار دارند. فهرست پیشنهادی تابستانی بیل گیتس (که متاسفانه هیچکدام هنوز به فارسی ترجمه نشده‌اند) را از نظر بگذرانید. برای خواندن در پاییز خاورمیانه بد نیست! شاید هم به زودی به فارسی ترجمه شوند.

بیل گیتس

5 کتابی که بیل گیتس توصیه می کند بخوانید

بیل گیتس هرچند در اساس یک کارآفرین موفق و نابغه در دنیای فناوری اطلاعات است اما امروز شخصیت خودش و فعالیت‌های انسان‌دوستانه او هم معرف او شده‌اند. بیل گیتس -و همین‌طور باراک اوباما- گاه به گاه فهرست‌هایی برای مطالعه پیشنهاد می‌کنند. گاهی برای تابستان (مثل این فهرست)، گاهی بهترین‌های سال و گاهی برای خواندن در تعطیلات سال نو. این فهرست‌ها خیلی موردتوجه کتاب‌خوان‌های آمریکا قرار می‌گیرند طوری که در فروش کتاب‌ها تاثیر آشکار دارند. فهرست پیشنهادی تابستانی بیل گیتس (که متاسفانه هیچکدام هنوز به فارسی ترجمه نشده‌اند) را از نظر بگذرانید. برای خواندن در پاییز خاورمیانه بد نیست! شاید هم به زودی به فارسی ترجمه شوند.