سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: بهروز بوچانی

هیچ دوستی به جز کوهستان غول مهربان

مرثیه‌ای برای غول مهربان

مهم‌ترین نکته در نگاه به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان آن است که به عنوان یک اثر ادبی به آن نگاه می‌کنیم یا می‌خواهیم تجربه سخت و طاقت‌فرسای آدمی تلخ و ستم‌کشیده را از نظر بگذرانیم؟
کتاب بهروز بوچانی ابتدا در استرالیا مورد توجه قرار گرفت و برنده جوایزی شد و بعد در دنیا. حالا بعد از یک دور چرخیدن در جهان، کتاب دوباره به زبانی برگشته که از ابتدا به آن نوشته شده بود. از طنز روزگار است که کتاب بوچانی در کشوری جایزه گرفت که به او سال‌ها اجازه ورود نمی‌داد و حالا در کشوری منتشر می‌شود که او ترک‌اش کرده است.

هیچ دوستی به جز کوهستان غول مهربان

مرثیه‌ای برای غول مهربان

مهم‌ترین نکته در نگاه به کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان آن است که به عنوان یک اثر ادبی به آن نگاه می‌کنیم یا می‌خواهیم تجربه سخت و طاقت‌فرسای آدمی تلخ و ستم‌کشیده را از نظر بگذرانیم؟
کتاب بهروز بوچانی ابتدا در استرالیا مورد توجه قرار گرفت و برنده جوایزی شد و بعد در دنیا. حالا بعد از یک دور چرخیدن در جهان، کتاب دوباره به زبانی برگشته که از ابتدا به آن نوشته شده بود. از طنز روزگار است که کتاب بوچانی در کشوری جایزه گرفت که به او سال‌ها اجازه ورود نمی‌داد و حالا در کشوری منتشر می‌شود که او ترک‌اش کرده است.