سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: بهاد وفاخواه

قطارباز ممالک

ممالک محروسه هم قطار می‌خواهند

«قطارباز» ترکیبی است از دو خط روایی، یکی سفر راوی در طول مسیر خط آهن سراسری ایران و دیگری رفت‌وآمد دائمی به تاریخ، به گذشته و تکاپوی ساخت راه‌آهن در کشور و ورود شرکت‌های خارجی. در این بین از طریق آدم‌های پوست و گوشت و استخوان‌داری که در این صنعتِ حالا دیگر فرسوده دارند کار می‌کنند با وضعیت امروز راه آهن کشور آشنا می‌شویم.

قطارباز ممالک

ممالک محروسه هم قطار می‌خواهند

«قطارباز» ترکیبی است از دو خط روایی، یکی سفر راوی در طول مسیر خط آهن سراسری ایران و دیگری رفت‌وآمد دائمی به تاریخ، به گذشته و تکاپوی ساخت راه‌آهن در کشور و ورود شرکت‌های خارجی. در این بین از طریق آدم‌های پوست و گوشت و استخوان‌داری که در این صنعتِ حالا دیگر فرسوده دارند کار می‌کنند با وضعیت امروز راه آهن کشور آشنا می‌شویم.