سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ایلان ماسک

بهترین کتاب‌های برگزیده تکنولوژی در سال 2023 به انتخاب فایننشال تایمز

کتابهای برگزیده 2023 (بخش دوم: تکنولوژی)

در انتهای سال 2023 بهترین کتاب‌های سال توسط نشریات مختلف از جمله فایننشال تایمز معرفی شده‌اند. گفتیم ما هم از دنیای کتاب‌ها بی‌خبر نمانیم و ببینیم در آن‌سوی آب‌ها چه خبر است.

ایلان ماسک (تسلا، اسپیس اکس و فتح آینده ای رویایی

همواره در پی فتحی جدید

ایلان ماسک آرام و قراری ندارد. هر روز در پی ماجراجویی جدیدی در زمینی نو است و هر بار بعد از موفقیت و رسیدن به اهدافش از آن‌جا دلزده شده و دنبال ماجراجویی‌های جدید می‌رود. روایت اشلی ونس از زندگی او هرچند تصویری هماهنگ با خواست خود ایلان ماسک از او ارائه می‌دهد و تحت نظارت او نوشته شده، اما می‌توان به وسیله آن پی به افکار این نابغه میلیاردر برد. ماسک یکی از دلایل موفقیتش همانند هر نابغه دیگری این است که افکار و اهداف دشوارش را می‌تواند به زبانی ساده شرح دهد و برای دستیابی به آن‌ها راه حل‌های غیرمعمول ارائه دهد. در این یادداشت به بهانه کتاب زندگی‌نامه «ایلان ماسک» با تاریخچه زندگی شخصی و تجاری او آشنا می‌شویم.

بهترین کتاب‌های برگزیده تکنولوژی در سال 2023 به انتخاب فایننشال تایمز

کتابهای برگزیده 2023 (بخش دوم: تکنولوژی)

در انتهای سال 2023 بهترین کتاب‌های سال توسط نشریات مختلف از جمله فایننشال تایمز معرفی شده‌اند. گفتیم ما هم از دنیای کتاب‌ها بی‌خبر نمانیم و ببینیم در آن‌سوی آب‌ها چه خبر است.

ایلان ماسک (تسلا، اسپیس اکس و فتح آینده ای رویایی

همواره در پی فتحی جدید

ایلان ماسک آرام و قراری ندارد. هر روز در پی ماجراجویی جدیدی در زمینی نو است و هر بار بعد از موفقیت و رسیدن به اهدافش از آن‌جا دلزده شده و دنبال ماجراجویی‌های جدید می‌رود. روایت اشلی ونس از زندگی او هرچند تصویری هماهنگ با خواست خود ایلان ماسک از او ارائه می‌دهد و تحت نظارت او نوشته شده، اما می‌توان به وسیله آن پی به افکار این نابغه میلیاردر برد. ماسک یکی از دلایل موفقیتش همانند هر نابغه دیگری این است که افکار و اهداف دشوارش را می‌تواند به زبانی ساده شرح دهد و برای دستیابی به آن‌ها راه حل‌های غیرمعمول ارائه دهد. در این یادداشت به بهانه کتاب زندگی‌نامه «ایلان ماسک» با تاریخچه زندگی شخصی و تجاری او آشنا می‌شویم.