برچسب: اچ جی ولز

ولز

الیف شافاک: قرن 21 اچ. جی. ولز را ناامید می‌کند

هربرت جورج ولز که او را با نام اچ. جی. ولز می‌شناسیم، روزنامه‌نگار، جامعه‌شناس و تاریخ‌نگار سوسیالیست اهل انگلستان است که رمان و داستان کوتاه هم می‌نوشت. او را با عنوان پدر داستان‌های علمی – تخیلی هم می‌شناسند. متنی که در ادامه خواهید خواند، خلاصه‌ای از سخنرانی الیف شافاک، نویسنده‌ی ترک، در PEN HG WELLS است. این سخنرانی در روز جمعه 17 سپتامبر 2021 ایراد شد؛ در خلال جشنواره‌ای به نام Ripples of Hope که با مشارکت انجمن نویسندگان ENGLISH PEN برگزار شده است.

ولز

الیف شافاک: قرن 21 اچ. جی. ولز را ناامید می‌کند

هربرت جورج ولز که او را با نام اچ. جی. ولز می‌شناسیم، روزنامه‌نگار، جامعه‌شناس و تاریخ‌نگار سوسیالیست اهل انگلستان است که رمان و داستان کوتاه هم می‌نوشت. او را با عنوان پدر داستان‌های علمی – تخیلی هم می‌شناسند. متنی که در ادامه خواهید خواند، خلاصه‌ای از سخنرانی الیف شافاک، نویسنده‌ی ترک، در PEN HG WELLS است. این سخنرانی در روز جمعه 17 سپتامبر 2021 ایراد شد؛ در خلال جشنواره‌ای به نام Ripples of Hope که با مشارکت انجمن نویسندگان ENGLISH PEN برگزار شده است.