سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: اوانس اوگانیانس

آدم ما در بالیوود

سرگذشت غریب یک آدم عجیب

اگر مسیرتان به محله فردوسی افتاد و هوس کردید توی لاله زار قدمی بزنید، حواس‌تان باشد آن‌جا یک روح سرگردان پرسه می‌زند که زندگی عجیبی داشته. احتمالاً همان اطراف است. با کت و شلوار تر‌و‌تمیز و موهایی که تازه از کچلی برگشته و مثل همه تازه از کچلی برگشته‌ها، صاف و مرتب است و سیگاری که با ظرافت دستش گرفته و دود می‌کند. راستش تا همین چند ماه پیش خبری از این روح سرگردان نبود. تا «کریم نیکونظر» که چند سالی است به زندگی آدم‌ها و آلبوم‌های خانوادگیِ خاک‌گرفته علاقه‌مند شده رفت پی زنده کردنِ اسم یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ سینمای ایران: «اوانس اوهانیان» یا آن‌طور که خود اوانس دوست داشت به ملت قالب کند: «پرفسور رضا مژده.»

آدم ما در بالیوود

سرگذشت غریب یک آدم عجیب

اگر مسیرتان به محله فردوسی افتاد و هوس کردید توی لاله زار قدمی بزنید، حواس‌تان باشد آن‌جا یک روح سرگردان پرسه می‌زند که زندگی عجیبی داشته. احتمالاً همان اطراف است. با کت و شلوار تر‌و‌تمیز و موهایی که تازه از کچلی برگشته و مثل همه تازه از کچلی برگشته‌ها، صاف و مرتب است و سیگاری که با ظرافت دستش گرفته و دود می‌کند. راستش تا همین چند ماه پیش خبری از این روح سرگردان نبود. تا «کریم نیکونظر» که چند سالی است به زندگی آدم‌ها و آلبوم‌های خانوادگیِ خاک‌گرفته علاقه‌مند شده رفت پی زنده کردنِ اسم یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ سینمای ایران: «اوانس اوهانیان» یا آن‌طور که خود اوانس دوست داشت به ملت قالب کند: «پرفسور رضا مژده.»