وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: اهالی ادبیات

انتخاب ها در یک نگاه

پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی»

در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» ۵۸ نفر از اهالی ادبیات ده داستان فارسی مورد علاقه خود را انتخاب کردند. گرچه در این مدت نظرات همه این افراد منعکس شد اما شاید دیدن فهرست همه افراد و مقایسه انتخاب‌های آن ها با یکدیگر نیز تأمل برانگیز و جالب باشد.

انتخاب ها در یک نگاه

پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی»

در پویش «صدسال شمسی، ده داستان فارسی» ۵۸ نفر از اهالی ادبیات ده داستان فارسی مورد علاقه خود را انتخاب کردند. گرچه در این مدت نظرات همه این افراد منعکس شد اما شاید دیدن فهرست همه افراد و مقایسه انتخاب‌های آن ها با یکدیگر نیز تأمل برانگیز و جالب باشد.