سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: انقلاب فرهنگی چین

از چین باستان تا انقلاب فرهنگی

چین، به نظر می‌رسد قدرت آینده‌ی جهان است. سال گذشته‌ی میلادی حزب کمونیست چین صد ساله شد. یک قرن مدت زمان زیادی است اما نه در مقیاس چینی! برای فهم آن‌چه چین امروز را ساخته است، باید به گذشته برگردیم و از آن‌جا آغاز کنیم. در این پرونده با مقدمه‌ای از ویژگی‌های تمدنی سازنده‌ی چین باستان، دوره‌ی چین کمونیستی را از خلال کتاب‌ها بررسی می‌کنیم. در پرونده دیگری در آینده به دوران اصلاحات چین و شکوفایی فزاینده اقتصادی آن خواهیم پرداخت.

انقلاب فرهنگی چین

آشنایی‌زدایی از انقلاب فرهنگی

قصد دانیل لزه، استاد چین‌شناسیِ دانشگاه آلبرت-لودویگ در فرایبورگ آلمان از نوشتن کتاب انقلاب فرهنگی چین تلاشی است برای رهایی از روایات کلیشه‌ای از آن دوران و به تعبیر خودش تاریخی کردن آن. تلاشی که سعی دارد برخلاف توصیه دنگ شیائو پینگ با پرداختن به جزئیات، تفسیری از انقلاب فرهنگی ارائه دهد که نهایتاً در میانه‌ی جهنمِ هولوکاستی و بهشتِ سوسیالیسم غیرمتمرکز قرار می‌گیرد.

انقلاب فرهنگی چین

روایتی کلاسیک از انقلاب فرهنگی

کتاب انقلاب فرهنگی چین قرار است مخاطبِ ناآشنا با تاریخ چین را با این رویداد تاریخی آشنا کند. چنین کتاب‌هایی اولاً به زبانی ساده باید نوشته شوند و ثانیاً جریان اصلی موردقبول قرارگرفته میان مورخان را باید به مخاطب عرضه کنند و از ارائه روایت‌های متفاوت اما کم‌طرفدار خودداری کنند. کتاب اواخر دهه نود چندسالی پس از پایان جنگ سرد نوشته شده که عمده مورخان غربی گسل بین بلوک غرب و شرق را ذیل دوگانه دموکراسی-دیکتاتوری فهم می‌کردند. با درنظر داشتن همه‌ی این موارد، کتاب انقلاب فرهنگی چین مطلع خوبی برای شناخت بخش مهمی از تاریخ چین معاصر است.

از چین باستان تا انقلاب فرهنگی

چین، به نظر می‌رسد قدرت آینده‌ی جهان است. سال گذشته‌ی میلادی حزب کمونیست چین صد ساله شد. یک قرن مدت زمان زیادی است اما نه در مقیاس چینی! برای فهم آن‌چه چین امروز را ساخته است، باید به گذشته برگردیم و از آن‌جا آغاز کنیم. در این پرونده با مقدمه‌ای از ویژگی‌های تمدنی سازنده‌ی چین باستان، دوره‌ی چین کمونیستی را از خلال کتاب‌ها بررسی می‌کنیم. در پرونده دیگری در آینده به دوران اصلاحات چین و شکوفایی فزاینده اقتصادی آن خواهیم پرداخت.

انقلاب فرهنگی چین

آشنایی‌زدایی از انقلاب فرهنگی

قصد دانیل لزه، استاد چین‌شناسیِ دانشگاه آلبرت-لودویگ در فرایبورگ آلمان از نوشتن کتاب انقلاب فرهنگی چین تلاشی است برای رهایی از روایات کلیشه‌ای از آن دوران و به تعبیر خودش تاریخی کردن آن. تلاشی که سعی دارد برخلاف توصیه دنگ شیائو پینگ با پرداختن به جزئیات، تفسیری از انقلاب فرهنگی ارائه دهد که نهایتاً در میانه‌ی جهنمِ هولوکاستی و بهشتِ سوسیالیسم غیرمتمرکز قرار می‌گیرد.

انقلاب فرهنگی چین

روایتی کلاسیک از انقلاب فرهنگی

کتاب انقلاب فرهنگی چین قرار است مخاطبِ ناآشنا با تاریخ چین را با این رویداد تاریخی آشنا کند. چنین کتاب‌هایی اولاً به زبانی ساده باید نوشته شوند و ثانیاً جریان اصلی موردقبول قرارگرفته میان مورخان را باید به مخاطب عرضه کنند و از ارائه روایت‌های متفاوت اما کم‌طرفدار خودداری کنند. کتاب اواخر دهه نود چندسالی پس از پایان جنگ سرد نوشته شده که عمده مورخان غربی گسل بین بلوک غرب و شرق را ذیل دوگانه دموکراسی-دیکتاتوری فهم می‌کردند. با درنظر داشتن همه‌ی این موارد، کتاب انقلاب فرهنگی چین مطلع خوبی برای شناخت بخش مهمی از تاریخ چین معاصر است.