سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: انتشارات گالیمار

فرانسه عشق ایرانی برای فرانسوی‌ها

عشق ایرانی برای فرانسوی‌ها

جموعه‌ای از داستان‌های ۱۷ نویسنده‌ ایرانی با عنوان «عشق ایرانی» به زبان فرانسه در انتشارات گالیمار منتشر شده است. مقدمه‌ی این مجموعه داستان را ژان کلود کریر نوشته و از هفده داستان مجموعه‌، جز چهار داستان، هیچ‌کدام پیشتر منتشر نشده‌اند.نسیم وهابی و علیرضا غلامی، که گردآورندگان این مجموعه بوده‌اند، می‌گویند در «عشق ایرانی» تلاش کرده‌اند آثار هفده نویسنده از سه نسل اخیر داستان‌نویسان ایرانی که همچنان فعال‌اند و آثارشان مورد توجه منتقدان و خوانندگان فارسی زبان بوده است، گردآوری کنند.

فرانسه عشق ایرانی برای فرانسوی‌ها

عشق ایرانی برای فرانسوی‌ها

جموعه‌ای از داستان‌های ۱۷ نویسنده‌ ایرانی با عنوان «عشق ایرانی» به زبان فرانسه در انتشارات گالیمار منتشر شده است. مقدمه‌ی این مجموعه داستان را ژان کلود کریر نوشته و از هفده داستان مجموعه‌، جز چهار داستان، هیچ‌کدام پیشتر منتشر نشده‌اند.نسیم وهابی و علیرضا غلامی، که گردآورندگان این مجموعه بوده‌اند، می‌گویند در «عشق ایرانی» تلاش کرده‌اند آثار هفده نویسنده از سه نسل اخیر داستان‌نویسان ایرانی که همچنان فعال‌اند و آثارشان مورد توجه منتقدان و خوانندگان فارسی زبان بوده است، گردآوری کنند.