سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: انتخابات

dar barabar estebdad

در برابر استبداد

«استبداد، بیست درس از قرن بیستم»، مقاله‌ای بود که تیموتی اسنایدر معروف ابتدا در فیس بوک و پس

پایان دموکراسی

این سوال افراد بسیاری است که آیا وقتی جان مردم از یک سیاستمدار به لب می‌رسد، راهی هست

تقلب

تقلب

خیلی از ما تقلب می‌کنیم، در این روزها که آموزش آنلاین به خاطر کرونا برقرار است، ماجراهای زیادی

dar barabar estebdad

در برابر استبداد

«استبداد، بیست درس از قرن بیستم»، مقاله‌ای بود که تیموتی اسنایدر معروف ابتدا در فیس بوک و پس

پایان دموکراسی

این سوال افراد بسیاری است که آیا وقتی جان مردم از یک سیاستمدار به لب می‌رسد، راهی هست

تقلب

تقلب

خیلی از ما تقلب می‌کنیم، در این روزها که آموزش آنلاین به خاطر کرونا برقرار است، ماجراهای زیادی