برچسب: امپراطوری پارس

شن‌های زمان

کتابی شبیه یک بازی کامپیوتری

یکی دیگر از نکات خوب کتاب اسم شخصیت‌های داستان است که بیشتر ریشه‌ی ایرانی و فارسی دارند و فضای داستان حال و هوای ایرانی و شرقی دارد که باعث می‌شود نوجوان درهنگام خواندن کتاب به فضایی مهیج و در عین حال ایرانی و ملی وارد شود. تا هنگامی که داستان به پایان نرسیده نمی‌توانید سرانجام آن را حدس بزنید و تا پایان ماجراهایی برای کشف کردن وجود دارند. این یادداشت را محمدحسین مقدم از مخاطبان نوجوان سایت وینش نوشته است.

شن‌های زمان

کتابی شبیه یک بازی کامپیوتری

یکی دیگر از نکات خوب کتاب اسم شخصیت‌های داستان است که بیشتر ریشه‌ی ایرانی و فارسی دارند و فضای داستان حال و هوای ایرانی و شرقی دارد که باعث می‌شود نوجوان درهنگام خواندن کتاب به فضایی مهیج و در عین حال ایرانی و ملی وارد شود. تا هنگامی که داستان به پایان نرسیده نمی‌توانید سرانجام آن را حدس بزنید و تا پایان ماجراهایی برای کشف کردن وجود دارند. این یادداشت را محمدحسین مقدم از مخاطبان نوجوان سایت وینش نوشته است.