برچسب: اقتباس سینمایی

کتاب آرزوهای بزرگ

آرزوهای بزرگ

از همه‌ی کارهای دیکنز، اقتباس سینمایی زیاد صورت گرفته. مخصوصاً آرزوهای بزرگ و الیور تویست و سرود کریسمس.

پینوکیو

ماجراهای پینوکیو

«روزی روزگاری.. خوانندگان کوچولوی من فوراً خواهند گفت: پادشاهی بود. نه بچه‌ها، اشتباه کردید! روزی روزگاری تکه چوبی

بینوایان

داستان کوزت و ژان والژان و بازرس ژاور را حتماً می‌دانید. اما آیا آن را از روی کتاب

مکبث

مکبث

هر بازیگری دوست دارد در عمر حرفه‌ای یکبار نقش مکبث و به‌خصوص اگر زن باشد نقش لیدی مکبث

کتاب آرزوهای بزرگ

آرزوهای بزرگ

از همه‌ی کارهای دیکنز، اقتباس سینمایی زیاد صورت گرفته. مخصوصاً آرزوهای بزرگ و الیور تویست و سرود کریسمس.

پینوکیو

ماجراهای پینوکیو

«روزی روزگاری.. خوانندگان کوچولوی من فوراً خواهند گفت: پادشاهی بود. نه بچه‌ها، اشتباه کردید! روزی روزگاری تکه چوبی

بینوایان

داستان کوزت و ژان والژان و بازرس ژاور را حتماً می‌دانید. اما آیا آن را از روی کتاب

مکبث

مکبث

هر بازیگری دوست دارد در عمر حرفه‌ای یکبار نقش مکبث و به‌خصوص اگر زن باشد نقش لیدی مکبث