سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: اعدام

ظلمت در نیمروز

آرتور کوستلر در کتاب ظلمت در نیمروز به خلق نحوه زندگی و مواجهه‌های یک زندانی می‌پردازد که با

دست چپم داره منو می کشه

دست چپم داره منو می کشه

حکم اعدام همچنان در ایالت‌های مختلف آمریکا ازجمله تگزاس اجرا می‌شود. هرچند آمارهای این کشور حکایت از آن

گروه محکومین

گروه محکومین

داستان کوتاه گروه محکومین را کافکا به زبان آلمانی در سال 1914 نوشته بود و پس از 5

آخرین روز یک محکوم

سال 1892 ویکتور هوگو، رمان آخرین روز یک محکوم را بدون نام خودش منتشر کرد. روایت مردی که

کامو گیوتین سهم

سهمِ بی‌گناهی

جنایت‌کاری که یک کشاورز را همراه با همسر و فرزندانش به قتل رسانده، در صف اعدام به سر می‌بَرد. پدر کامو، هم‌صدا با عقیده‌ی عمومی، خواستار گردن زدن آن هیولا است و برای نخستین‌بار در زندگی‌اش قصد تماشای حکم اعدام را دارد. مادر کامو تعریف می‌کند او سراسیمه به خانه بازمی‌گردد، روی تخت دراز می‌کشد و ناگهان بالا می‌آورَد. کامو حکم اعدام را از جنس انتقام می‌خواند و «قانون تلافی» را نوعی قتل حساب می‌کند. مواضع او در این رساله سطر به سطر رادیکال‌تر می‌شود.

ظلمت در نیمروز

آرتور کوستلر در کتاب ظلمت در نیمروز به خلق نحوه زندگی و مواجهه‌های یک زندانی می‌پردازد که با

دست چپم داره منو می کشه

دست چپم داره منو می کشه

حکم اعدام همچنان در ایالت‌های مختلف آمریکا ازجمله تگزاس اجرا می‌شود. هرچند آمارهای این کشور حکایت از آن

گروه محکومین

گروه محکومین

داستان کوتاه گروه محکومین را کافکا به زبان آلمانی در سال 1914 نوشته بود و پس از 5

آخرین روز یک محکوم

سال 1892 ویکتور هوگو، رمان آخرین روز یک محکوم را بدون نام خودش منتشر کرد. روایت مردی که

کامو گیوتین سهم

سهمِ بی‌گناهی

جنایت‌کاری که یک کشاورز را همراه با همسر و فرزندانش به قتل رسانده، در صف اعدام به سر می‌بَرد. پدر کامو، هم‌صدا با عقیده‌ی عمومی، خواستار گردن زدن آن هیولا است و برای نخستین‌بار در زندگی‌اش قصد تماشای حکم اعدام را دارد. مادر کامو تعریف می‌کند او سراسیمه به خانه بازمی‌گردد، روی تخت دراز می‌کشد و ناگهان بالا می‌آورَد. کامو حکم اعدام را از جنس انتقام می‌خواند و «قانون تلافی» را نوعی قتل حساب می‌کند. مواضع او در این رساله سطر به سطر رادیکال‌تر می‌شود.