برچسب: اصغر عبداللهی

اصغر عبداللهی

هاملت، هدا گابلر، اتللو… و جنوبی‌ها!

قصه‌های این مجموعه همانند دانه‌های تسبیح، هر کدام به طور مجزا وجودی مستقل دارند و در عین حال همه‌ی قصه‌ها با هم اثری واحد را شکل می‌دهند. نخی که دانه‌‎ها را کنار هم نگه می‌دارد و ربط می‌دهد «تئاتر» است. کل داستان‌های این مجموعه همراه باران در تهران و با جوانی که از شمال آمده شروع می‌شود و به جنوب ختم می‌شود.

اصغر عبداللهی

بنویس و هراس مدار

قصه‌ها از کجا می‌آیند را می‌توان در زمره‌ی ادبیات تعلیمی _ روایی قرار داد. اصغر عبداللهی در فصولی که هر کدام شکل یک جستار روایی دارند از یک عنصر داستانی، مسیر و راه‌هایی که خود تجربه و کشف کرده، سوال‌ها و حواشی موقع نوشتن فیلمنامه‌هایش سخن می‌گوید. مخاطب اصلی‌اش نوقلمان هستند و جذابیت کتاب در واقع همین شیوه‌ی آموزش نوشتن از میان تجربه‌ی زیسته، آثار و فیلم‌هایی است که حافظه‌ی ایرانی به خوبی با آن‌ها آشناست.

 

اصغر عبداللهی

هاملت، هدا گابلر، اتللو… و جنوبی‌ها!

قصه‌های این مجموعه همانند دانه‌های تسبیح، هر کدام به طور مجزا وجودی مستقل دارند و در عین حال همه‌ی قصه‌ها با هم اثری واحد را شکل می‌دهند. نخی که دانه‌‎ها را کنار هم نگه می‌دارد و ربط می‌دهد «تئاتر» است. کل داستان‌های این مجموعه همراه باران در تهران و با جوانی که از شمال آمده شروع می‌شود و به جنوب ختم می‌شود.

اصغر عبداللهی

بنویس و هراس مدار

قصه‌ها از کجا می‌آیند را می‌توان در زمره‌ی ادبیات تعلیمی _ روایی قرار داد. اصغر عبداللهی در فصولی که هر کدام شکل یک جستار روایی دارند از یک عنصر داستانی، مسیر و راه‌هایی که خود تجربه و کشف کرده، سوال‌ها و حواشی موقع نوشتن فیلمنامه‌هایش سخن می‌گوید. مخاطب اصلی‌اش نوقلمان هستند و جذابیت کتاب در واقع همین شیوه‌ی آموزش نوشتن از میان تجربه‌ی زیسته، آثار و فیلم‌هایی است که حافظه‌ی ایرانی به خوبی با آن‌ها آشناست.