سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: اشعار حافظ

حافظ جعلی

حافظِ جعلی

زمانی که برای اولین بار در شبکه‌های اجتماعی با استقبال غیرفارسی‌زبان‌ها از اشعار مولانا و حافظ مواجه‌ شدم، احساس غرور می‌کردم. به‌خصوص که آن‌ها هر از چند گاهی اشعار حافظ را با تصاویر زیبا به اشتراک می‌گذاشتند. اما کم‌کم‌ این احساس غرور و شعف جایش را به خشم و نومیدی داد. زیرا به‌خصوص در مورد اشعار حافظ، هیچ ارتباطی بین آن اشعار که بیشتر شبیه دل‌نوشته‌های زیبای اینترنتی بود، با اشعار پر از رمز و راز و پر ایهام و والای شاعر بلندآوازه‌ی ایران پیدا نمی‌کردم. مقاله‌ی زیر از «امید صافی» [مدیر مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک‌] موضوع حذف و جعل حافظ را دقیق‌تر بررسی کرده‌ است.

حافظ جعلی

حافظِ جعلی

زمانی که برای اولین بار در شبکه‌های اجتماعی با استقبال غیرفارسی‌زبان‌ها از اشعار مولانا و حافظ مواجه‌ شدم، احساس غرور می‌کردم. به‌خصوص که آن‌ها هر از چند گاهی اشعار حافظ را با تصاویر زیبا به اشتراک می‌گذاشتند. اما کم‌کم‌ این احساس غرور و شعف جایش را به خشم و نومیدی داد. زیرا به‌خصوص در مورد اشعار حافظ، هیچ ارتباطی بین آن اشعار که بیشتر شبیه دل‌نوشته‌های زیبای اینترنتی بود، با اشعار پر از رمز و راز و پر ایهام و والای شاعر بلندآوازه‌ی ایران پیدا نمی‌کردم. مقاله‌ی زیر از «امید صافی» [مدیر مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک‌] موضوع حذف و جعل حافظ را دقیق‌تر بررسی کرده‌ است.