سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: اسکار وایلد

تصویر دوریان گری

نفرین تاریک دوریان گری

اسکار وایلد در تصویر دوریان گری می‌خواهد نه تنها هیجانات و لذایذ یک زندگی زیبایی‌شناسانه و بی‌رحمانه، بلکه محدودیت‌ها و خطرات آن را هم نشان بدهد. اما نخستین چاپ کتاب اصلاً واکنش‌های مثبتی برای وایلد در پی نداشت و کتاب بعدها در دادگاه به سندی بر ضد او تبدیل شد و البته در نگاه نسل‌های بعد به او نقشی برعکس نقشش در دادگاه داشت. تعداد کمی از ما دوست داریم لندن زمان وایلد با ظواهر مجلل و قلب وحشی‌اش دوباره برگردد اما وایلد ممکن است به ماندن در آن‌جا بسنده کند. هیچ کس به خوبی و خوشی زندگی نمی‌کند.

تصویر دوریان گری

نفرین تاریک دوریان گری

اسکار وایلد در تصویر دوریان گری می‌خواهد نه تنها هیجانات و لذایذ یک زندگی زیبایی‌شناسانه و بی‌رحمانه، بلکه محدودیت‌ها و خطرات آن را هم نشان بدهد. اما نخستین چاپ کتاب اصلاً واکنش‌های مثبتی برای وایلد در پی نداشت و کتاب بعدها در دادگاه به سندی بر ضد او تبدیل شد و البته در نگاه نسل‌های بعد به او نقشی برعکس نقشش در دادگاه داشت. تعداد کمی از ما دوست داریم لندن زمان وایلد با ظواهر مجلل و قلب وحشی‌اش دوباره برگردد اما وایلد ممکن است به ماندن در آن‌جا بسنده کند. هیچ کس به خوبی و خوشی زندگی نمی‌کند.