وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: استیون هاوکینگ

پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ از رهگذر علم

جست‌وجو در مسائل بنیادین از رهگذر علم

تا وقتی که استیون هاوکینگ زنده بود دانشمندان، فن‌پیشه‌گان، شخصیت‌های برجسته‌ تجارت، رهبران سیاسی و عامه‌ مردم اغلب درباره‌ پرسش‌های بزرگ در حوزه‌های مربوط به علم و فراتر از آن، از او نظرخواهی می‌کردند. استیون آرشیو خصوصی عظیمی از این پاسخ‌های خود نگه داشته بود؛ پاسخ هایی به شکل سخنرانی، مصاحبه و مقاله. کتاب «پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ» برگرفته از این آرشیو شخصی و گردآوری پاسخ‌های استیون هاوکینگ به پرسش‌های بنیادینی است که هنگام مرگ هنوز رویشان کار می‌کرد. پرسش‌های بنیادینی که پیش از این پاسخ به آن‌ها در جایگاه دین و مابعدالطبیعه بود.

استیون هاوکینگ، آسمان

گاهی به آسمان نگاه کن

در مجموعه‌ی مردان کوچک، رویاهای دور و نزدیک از مردان بزرگی سخن به میان می‌آید که پس از سال‌ها تلاش و پشتکار توانسته‌اند به جایگاه والایی دست یابند و نام خود را در تاریخ ثبت کنند. آن‌ها برای این که طعم شیرین موفقیت را بچشند راه دور و درازی را طی کرده‌اند و هیچ‌کدام از این موفقیت‌ها یک شبه حاصل نشدند.در این یادداشت به کتابی در مورد زندگی استیون هاوکینگ و عشقش به آسمان خواهیم پرداخت.

پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ از رهگذر علم

جست‌وجو در مسائل بنیادین از رهگذر علم

تا وقتی که استیون هاوکینگ زنده بود دانشمندان، فن‌پیشه‌گان، شخصیت‌های برجسته‌ تجارت، رهبران سیاسی و عامه‌ مردم اغلب درباره‌ پرسش‌های بزرگ در حوزه‌های مربوط به علم و فراتر از آن، از او نظرخواهی می‌کردند. استیون آرشیو خصوصی عظیمی از این پاسخ‌های خود نگه داشته بود؛ پاسخ هایی به شکل سخنرانی، مصاحبه و مقاله. کتاب «پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ» برگرفته از این آرشیو شخصی و گردآوری پاسخ‌های استیون هاوکینگ به پرسش‌های بنیادینی است که هنگام مرگ هنوز رویشان کار می‌کرد. پرسش‌های بنیادینی که پیش از این پاسخ به آن‌ها در جایگاه دین و مابعدالطبیعه بود.

استیون هاوکینگ، آسمان

گاهی به آسمان نگاه کن

در مجموعه‌ی مردان کوچک، رویاهای دور و نزدیک از مردان بزرگی سخن به میان می‌آید که پس از سال‌ها تلاش و پشتکار توانسته‌اند به جایگاه والایی دست یابند و نام خود را در تاریخ ثبت کنند. آن‌ها برای این که طعم شیرین موفقیت را بچشند راه دور و درازی را طی کرده‌اند و هیچ‌کدام از این موفقیت‌ها یک شبه حاصل نشدند.در این یادداشت به کتابی در مورد زندگی استیون هاوکینگ و عشقش به آسمان خواهیم پرداخت.