برچسب: اساطیر

خودم با دیگران فوئنتس

مبادا چیزی مرگم را برآشوبد

خودم با دیگران مجموعه مقالاتی گردآوری شده‌‎است که چند یادداشت، سخنرانی و مصاحبه از کارلوس فوئنتس را دربرمی‌‎گیرد. بخش اول کتاب دو تک‌‎گویی از دوران کودکی، جوانی و آغاز نویسندگی و دیگری شرح دقیقی است از سرآغاز و چگونگی نوشته شدن رمان «آئورا». بخش دوم کتاب نگاه اوست به هفت نویسنده دیگر که هر کدام یک یادداشت را به خود اختصاص داده‌‎اند و در انتها یک سخنرانی، مصاحبه و مقاله‌‎ای از او.

خودم با دیگران فوئنتس

مبادا چیزی مرگم را برآشوبد

خودم با دیگران مجموعه مقالاتی گردآوری شده‌‎است که چند یادداشت، سخنرانی و مصاحبه از کارلوس فوئنتس را دربرمی‌‎گیرد. بخش اول کتاب دو تک‌‎گویی از دوران کودکی، جوانی و آغاز نویسندگی و دیگری شرح دقیقی است از سرآغاز و چگونگی نوشته شدن رمان «آئورا». بخش دوم کتاب نگاه اوست به هفت نویسنده دیگر که هر کدام یک یادداشت را به خود اختصاص داده‌‎اند و در انتها یک سخنرانی، مصاحبه و مقاله‌‎ای از او.