وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ازبکستان

ریگستان

ریگستان

تابستان ۱۹۹۱، سمرقند، ازبکستان. شراره دختر ۳۰ ساله‌ای که در آستانه‌ی آزادسازی‌های گورباچف استاد دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه

ریگستان

ریگستان

تابستان ۱۹۹۱، سمرقند، ازبکستان. شراره دختر ۳۰ ساله‌ای که در آستانه‌ی آزادسازی‌های گورباچف استاد دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه