برچسب: اریک فروم

اریک فروم

راهکارهای اریک فروم برای کاستن از آلام آدمی

هنر گوش دادن مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و درس گفتارهای «اریک فروم» روان‌کاو شناخته‌شده‌ است. بخش مهمی از شهرت فروم، برخلاف فروید و لکان که شهرت‌شان بیشتر به دلیل نظریه‌پردازی در بطن روانکاوی است، به خاطر استفاده از روانکاوی در درمان روان‌رنجوری‌های بشر امروز بوده است. کمتر کسی مانند او توانست روانکاوی را به علمی برای درمان آلام روانی بدل کرده و روانکاوی را به‌عنوانی یکی از مهم‌ترین رشته‌های تخصصی و فنی برای درمان روان‌رنجوری‌های آدمیان مطرح کند.

اریک فروم

از اریک فروم چه بخوانیم؟

اریک فروم، روان‌کاو و  جامعه‌شناس آمریکایی-آلمانی‌تبار است که در آثارش به ارتباط متقابل میان روان‌شناسی و جامعه می‌پردازد. کتاب‌هایش در ایران و دنیا بسیار پر فروش‌اند و هر کتاب‌خوانی دست کم هنر عشق ورزیدن او را در کتابفروشی‌ها دیده است. اما برای فروم خواندن بهتر است از کدام کتاب‌هایش شروع کنیم؟ این مطلب تلاشی دارد برای معرفی سه تا از مهم‌ترین کتاب‌های اریک فروم و ایده‌های مرکزی او در هریک از این کتاب‌ها.

اریک فروم

راهکارهای اریک فروم برای کاستن از آلام آدمی

هنر گوش دادن مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و درس گفتارهای «اریک فروم» روان‌کاو شناخته‌شده‌ است. بخش مهمی از شهرت فروم، برخلاف فروید و لکان که شهرت‌شان بیشتر به دلیل نظریه‌پردازی در بطن روانکاوی است، به خاطر استفاده از روانکاوی در درمان روان‌رنجوری‌های بشر امروز بوده است. کمتر کسی مانند او توانست روانکاوی را به علمی برای درمان آلام روانی بدل کرده و روانکاوی را به‌عنوانی یکی از مهم‌ترین رشته‌های تخصصی و فنی برای درمان روان‌رنجوری‌های آدمیان مطرح کند.

اریک فروم

از اریک فروم چه بخوانیم؟

اریک فروم، روان‌کاو و  جامعه‌شناس آمریکایی-آلمانی‌تبار است که در آثارش به ارتباط متقابل میان روان‌شناسی و جامعه می‌پردازد. کتاب‌هایش در ایران و دنیا بسیار پر فروش‌اند و هر کتاب‌خوانی دست کم هنر عشق ورزیدن او را در کتابفروشی‌ها دیده است. اما برای فروم خواندن بهتر است از کدام کتاب‌هایش شروع کنیم؟ این مطلب تلاشی دارد برای معرفی سه تا از مهم‌ترین کتاب‌های اریک فروم و ایده‌های مرکزی او در هریک از این کتاب‌ها.