برچسب: ارتباطات

گسیختگی

گسیختگی

ایده‌ی مرکزی کتاب گسیختگی شاید مبتلابه‌ترین دغدغه امروز ما مردم ایران باشد: «بی‌اعتمادی مردم به نخبگان و نهادهای

گسیختگی

گسیختگی

ایده‌ی مرکزی کتاب گسیختگی شاید مبتلابه‌ترین دغدغه امروز ما مردم ایران باشد: «بی‌اعتمادی مردم به نخبگان و نهادهای